Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận thuế

Được đăng lên bởi quoclong03
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4888 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận Thuế

GVHD: Th.S Huỳnh Minh Đại

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ ĐÀO TẠO MIỀN TRUNG
KHOA QLDH & SDH



THUẾ
Đề tài:

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHI
CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

GVHD:
Ths. Huỳnh Minh Đại
Lớp:
DHTN5QN
SV thực hiện: Đàm Quốc Long

SVTH: Lê Trọng Thịnh
Lớp: DHTN5QN

-Trang 1-

Tiểu luận Thuế

GVHD: Th.S Huỳnh Minh Đại

Quảng ngãi 10/2011


MỤC LỤC
Contents
Contents..................................................................................................................................2

SVTH: Lê Trọng Thịnh
Lớp: DHTN5QN

-Trang 2-

Tiểu luận Thuế

GVHD: Th.S Huỳnh Minh Đại

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang đi trên con đường đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Những quy luật kinh tế khách quan và tất yếu đang từng giờ, từng phút điều chỉnh
nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế của từng khu vực, từng quốc gia và bản thân mỗi
chúng ta. Để bắt kịp với quá trình này thì mỗi quốc gia phải liên tục có những cải
cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với môi trường bên ngoài. Trong công cuộc
cải cách đó, cải cách về thuế luôn đươc các quốc gia chú trọng, đặc biệt là thuế thu
nhập cá nhân.
Thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế trực thu có vai trò hết sức quan trọng.
Nó đã ra đời tương đối sớm ở các nước phát triển và ngày nay thì phát triển rộng rãi
ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Sự phat triển của nó đồng hành với sự phát triển
của nền kinh tế và ngày càng khẳng định được vai trò, chức năng là một nguồn thu
quan trọng trong ngân sách nhà nước và là công cụ góp phần đảm bảo công bắng xã
hội một cách đắc lực.
Trong cuộc sống hiện nay, các doanh nghiệp,công ty muốn tồn tại và phát triển
lâu dài đều có các hình thức khuyến mại nhằm thu hút khách hàng và cạnh tranh với
các đối thủ khác. Có lẽ nhiều người trong chúng ta và nhất là với sinh viên thì việc
khuyến mại như vậy sẽ được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như thế nào? sẽ là vấn
đề mà các bạn băn khoăn và cần phải tìm hiểu.
Vì vậy, là một sinh viên, em mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về thuế thu nhập
cá nhân, đặc biệt là trong việc khuyến mại nên em chọn đề tài: “Các quy định về
khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi trả khuyến mại”.

SVTH: Lê Trọng Thịnh
Lớp: DHTN5QN

-Trang 3-

Tiểu luận Thuế

GVHD: Th.S Huỳnh Minh Đại

CHƯƠNG 1: KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ KHUYẾN MẠI
1.1 Khuyến mại
1.1.1 Khái niệm
Theo Luật Thương mại 2005 của Việt Nam
Điều 88. Khuyến mại
- Khuyến mãi là hoạt động xúc tiến thương ...
Tiểu luận Thuế GVHD: Th.S Huỳnh Minh Đại
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ ĐÀO TẠO MIỀN TRUNG
KHOA QLDH & SDH

THUẾ
Đề tài:
QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHI
CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
GVHD: Ths. Huỳnh Minh Đại
Lớp: DHTN5QN
SV thực hiện: Đàm Quốc Long
SVTH: Lê Trọng Thịnh -Trang 1-
Lớp: DHTN5QN
tiểu luận thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận thuế - Người đăng: quoclong03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
tiểu luận thuế 9 10 735