Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Được đăng lên bởi Viên Đá Nhỏ
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 9891 lần   |   Lượt tải: 31 lần
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN

1.1.

Giới thiệu về Công ty

Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
Tên viết tắt: Dầu Tường An
Tên tiếng Anh: Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company
Ngày thành lập: 20/11/1977, chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004.
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thọai: (84.08) 38 153 972 - 38 153 941 - 38 153 950 - 38 151 102
Fax: (84.08) 38 153 649 - 38 157 095
E-mail: tuongan@tuongan.com.vn
Website: 
Logo của công ty

1

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
Quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An
Quá trình xây dựng và phát triển dầu Tường An có thể chia thành 4 giai đoạn:
Giai đoạn đầu năm 1977 - 1984: Tiếp quản và sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch
Ngày 20/11/1977, Bộ Lương thực - Thực phẩm ra quyết định số 3008/LTTP-TC
chuyển Xí Nghiệp Công quản dầu ăn Tường An Công ty thành Xí Nghiệp Công
nghiệp Quốc doanh trực thuộc Công ty dầu thực vật Miền Nam, sản lượng sản xuất
hàng năm theo chỉ tiêu kế hoạch.
Giai đoạn 1985 - 1990 được chuyển giao quyền chủ động sản xuất kinh doanh,
xây dựng hoàn chỉnh nhà máy và đầu tư mở rộng công suất
Tháng 07/1984 nhà nước xóa bỏ bao cấp, giao quyền chủ động sản xuất kinh doanh
cho các đơn vị. Nhà máy dầu Tường An là đơn vị thành viên của Liên hiệp các xí
nghiệp dầu thực vật Việt Nam, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được chủ
động hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong giai đoạn này, sản phẩm sản xuất và tiêu thụ chủ yếu của Tường An là các sản
phẩm truyền thống như Shortening, Margarine, Xà bông bánh. Đây là thời kỳ vàng son
nhất của sản phẩm Shortening, thiết bị hoạt động hết công suất nhưng không đủ cung
cấp cho các nhà máy sản xuất mì ăn liền. Dầu xuất khẩu, chủ yếu là dầu dừa lọc sấy
chiếm tỷ lệ cao trên tổng sản lượng (32%). Việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đa
dạng hóa các mặt hàng luôn là vấn đề được quan tâm thường xuyên vì vậy sản phẩm
Tường An trong giai đoạn này đã bắt đầu được ưa chuộng và có uy tín trên thị trường.
Giai đoạn 1991 - tháng 10/2004: Đầu tư mở rộng sản xuất, nâng công suất thiết bị,
xây dựng mạng lưới phân phối và chuẩn bị hội nhập
- Định hướng và phát triển sản phẩm chủ lực:

2

Đầu thập niên 90 là thời kỳ đất nước thực hiện chính sách kinh tế mở cửa, hàng hóa
xuất nhập khẩu dễ dàng và đa dạng. Một số sản phẩm dầu ngoại nhập bắt đầu xuất hiện
tại thị trường Việt Nam, các cơ sở ép địa phương được hình thành với quy mô n...
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN
1.1. Giới thiệu về Công ty
Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
Tên viết tắt: Dầu Tường An
Tên tiếng Anh: Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company
Ngày thành lập: 20/11/1977, chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004.
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thọai: (84.08) 38 153 972 - 38 153 941 - 38 153 950 - 38 151 102
Fax: (84.08) 38 153 649 - 38 157 095
E-mail: tuongan@tuongan.com.vn
Website: http://www.tuongan.com.vn
Logo của công ty
1
Tìm hiểu về Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An - Người đăng: Viên Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Tìm hiểu về Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An 9 10 716