Ktl-icon-tai-lieu

VÍ DỤ CỦA CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Tran Nguyen Thu Hang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 6 lần
VÍ DỤ CỦA CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP
Hằng tháng, các nhà quản lý nhận được các báo cáo từ các bộ phận với các
nội dung – thậm chí đã trở nên quen thuộc – như “thanh lý tồn kho A tấn
nguyên liệu B”, “đổi cho khách hàng X sản phẩm Y”, “máy C dừng D giờ do
sự cố”, “tuyển bổ sung E nhân viên thay thế cho các nhân viên thử việc không
đạt yêu cầu”, “G giờ công sửa lại lô sản phẩm H bị lỗi”, “báo phế M sản
phẩm N”, “nợ quá hạn thanh toán của đại lý đến cuối tháng là K VND”, “hủy
và điều chỉnh K hóa đơn” v.v…
Các thông tin ở trên đều có một điểm chung là phản ảnh sự không đạt được
yêu cầu đề ra cho công việc, hay phản ảnh tình trạng sai lỗi. Các sai lỗi có thể
là điều kiện lưu kho không đúng tiêu chuẩn hay mua quá nhiều nên nguyên
liệu quá hạn, có thể là máy vận hành không đúng hướng dẫn hoặc lâu không
được bảo dưỡng, có thể các bước hay tiêu chí tuyển dụng chưa thích hợp cho
việc chọn đúng ứng viên, có công nhân sản xuất không thực hiện đúng thao
tác hoặc khuôn giá bị lỗi, có thể do nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn nên tạo
phế phẩm, có thể công việc thu hồi công nợ không được thực hiện đúng quy
định, có thể nhân viên ghi hóa đơn đã ghi nhầm thông tin v.v….
Cho dù các sai lỗi trên do nguyên nhân gì thì một điều chắc chắn là chúng đều
đã gây ra thiệt hại về tài chính. Các thiệt hại này được gọi là “chi phí sai lỗi”,
hay một phần của “chi phí chất lượng”.
Theo số liệu thống kê của qualitydigest.com thì chi phí sai lỗi này thường
chiếm khoảng 15%-20% của doanh số bán hàng của một tổ chức. Nói cách
khác, tương ứng với một dollar doanh số bán hàng thu được thì doanh nghiệp
phải chi 15 – 20 cents cho các chi phí gắn với sai lỗi.
Ví dụ cụ thể :
Sản phẩm lỗi của vinamilk:
Hàng loạt sản phẩm sữa tươi bị phình
Loại sản phẩm sữa vị cam Vfresh và sữa chua có một số lô sản xuất bị
ôi, mốc khi còn hạn sử dụng
Sữa tươi tiệt trùng fino 220ml bị vón cục, đông đăc ở nhiều lô hàng
Sữa hộp hiệu “ông Thọ” có tình trạng nổi váng màu vàng
Các sản phẩm của vinamilk bị hỏng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác
nhau như do quá trình quản lý chất lượng, do nguyên vật liệu, do quá trình
vận chuyển, do quy trình công nghệ, do chất lượng của nguồn lao động…

VÍ DỤ VỀ CHI PHÍ PHÒNG NGỪA VÀ CHI PHÍ KIỂM TRA
4. Chi phí phòng ngừa:
Vd + Chi phí giáo dục và đào tạo: Nếu sản phẩm bị lỗi là do chủ quan của
người lao động, do hiểu sai về các công thức trong sản phẩm, tạo ra các chất
mà sau quá trình hoàn thiện sản phẩm sẽ bị phản ứng với nhau từ đó sau một
thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng ...
VÍ DỤ CỦA CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP
Hằng tháng, các nhà quản lý nhận được các báo cáo từ các bộ phận với các
nội dung – thậm chí đã trở nên quen thuộc – như “thanh lý tồn kho A tấn
nguyên liệu B”, “đổi cho khách hàng X sản phẩm Y”, “máy C dừng D giờ do
sự cố”, “tuyển bổ sung E nhân viên thay thế cho các nhân viên thử việc không
đạt yêu cầu”, “G giờ công sửa lại lô sản phẩm H bị lỗi”, “báo phế M sản
phẩm N”, “nợ quá hạn thanh toán của đại lý đến cuối tháng là K VND”, “hủy
và điều chỉnh K hóa đơn” v.v…
Các thông tin ở trên đều có một điểm chung là phản ảnh sự không đạt được
yêu cầu đề ra cho công việc, hay phản ảnh tình trạng sai lỗi. Các sai lỗi có thể
là điều kiện lưu kho không đúng tiêu chuẩn hay mua quá nhiều nên nguyên
liệu quá hạn, có thể là máy vận hành không đúng hướng dẫn hoặc lâu không
được bảo dưỡng, có thể các bước hay tiêu chí tuyển dụng chưa thích hợp cho
việc chọn đúng ứng viên, có công nhân sản xuất không thực hiện đúng thao
tác hoặc khuôn giá bị lỗi, có thể do nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn nên tạo
phế phẩm, có thể công việc thu hồi công nợ không được thực hiện đúng quy
định, có thể nhân viên ghi hóa đơn đã ghi nhầm thông tin v.v….
Cho dù các sai lỗi trên do nguyên nhân gì thì một điều chắc chắn là chúng đều
đã gây ra thiệt hại về tài chính. Các thiệt hại này được gọi là “chi phí sai lỗi”,
hay một phần của “chi phí chất lượng”.
Theo số liệu thống kê của qualitydigest.com thì chi phí sai lỗi này thường
chiếm khoảng 15%-20% của doanh số bán hàng của một tổ chức. Nói cách
khác, tương ứng với một dollar doanh số bán hàng thu được thì doanh nghiệp
phải chi 15 – 20 cents cho các chi phí gắn với sai lỗi.
Ví dụ cụ thể :
Sản phẩm lỗi của vinamilk:
- Hàng loạt sản phẩm sữa tươi bị phình
- Loại sản phẩm sữa vị cam Vfresh và sữa chua có một số lô sản xuất bị
ôi, mốc khi còn hạn sử dụng
- Sữa tươi tiệt trùng fino 220ml bị vón cục, đông đăc ở nhiều lô hàng
- Sữa hộp hiệu “ông Thọ” có tình trạng nổi váng màu vàng
Các sản phẩm của vinamilk bị hỏng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác
nhau như do quá trình quản lý chất lượng, do nguyên vật liệu, do quá trình
vận chuyển, do quy trình công nghệ, do chất lượng của nguồn lao động…
VÍ DỤ CỦA CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VÍ DỤ CỦA CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP - Người đăng: Tran Nguyen Thu Hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VÍ DỤ CỦA CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 9 10 312