Ktl-icon-tai-lieu

10 Quyền lợi cơ bản khi gia nhập hệ thống Franchise

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 Quyền lợi cơ bản khi gia nhập hệ thống Franchise
Gia nhập vào 1 hệ thống Nhượng Quyền, hay ngắn
gọn là Franchise, người Nhận Quyền (Franchisee)
thường phải trả những khoản phí xác định cho đơn vị
Nhượng Quyền (Franchisor), đàm phán hợp tác được
coi là thành công khi các khoản phí đem lại ích lợi và
hiệu quả đầu tư tốt cho bên Nhận Quyền.

Khi mà lợi nhuận kinh doanh là khác biệt giữa các chi
nhánh Nhận Quyền khác nhau, và phụ thuộc rất
nhiều vào nỗ lực của chính bản thân đơn vị Nhận
Quyền, thì ở thời điểm đàm phán ban đầu, đơn vị
Nhận Quyền có thể cân nhắc đầu tư dựa trên 10
quyền lợi cơ bản sau đây, đúng với đa số các trường
hợp, tổ chức kinh doanh nhượng quyền.
1. Danh Tiếng

Danh Tiếng, hay Thương Hiệu từ lâu được coi là tài
sản quý giá nhất của doanh nghiệp, thông thường, để

xây dựng được một thương hiệu được coi là uy tín,
các doanh nghiệp thường phải đầu tư rất nhiều thời
gian và công sức, mà cũng chẳng mấy khi thành
công. Trên thực tế, có nhiều công ty rất lớn thật ra chỉ
sở hữu độc có thương hiệu chứ chẳng có nhà xưởng
sản xuất gì, như Nike, P&G. Hãy cân nhắc xem danh
tiếng của đơn vị Nhượng Quyền có đủ mạnh?
2. Công Nghệ và sản phẩm

Bạn có thể chế biến món gà rán ngon lành, ổn định
trong vòng 5 phút, bạn có thể điều hành một trường
học với mức học sinh tốt nghiệp luôn trên 80%? Công
nghệ chính là một trong những thứ xây dựng nên
thương hiệu nổi tiếng của các đơn vị Nhượng Quyền,
là cái mà họ đã trải qua rất nhiều thử nghiệm, nghiên
cứu thất bại lẫn thành công. Bằng việc sử dụng 1
công nghệ hoặc sản phẩm đã thành công, đơn vị
Nhận Quyền có cơ hội rất tốt để tối ưu hiệu quả công
việc. Hãy cân nhắc xem công nghệ và sản phẩm của
đơn vị Nhượng Quyền có nhiều ưu điểm và độc đáo

riêng hay không?
3. Dự báo và tư vấn

Đầu tư vào một doanh nghiệp mới, bạn có hàng tỷ
thứ mơ hồ, mà dự đoán lúc đúng lúc sai. Ngược lại,
đối với Franchise, Franchisor có thể báo trước hầu
như chính xác về các chi tiết quan trọng như thời
gian, mức đầu tư, khả năng lãi lỗ, để qua đó, bạn có
được những tính toán sát thực nhất. Hãy xem mức
độ hỗ trợ và tư vấn cam kết đến đâu?
4. Lực Lượng

Lực lượng hùng hậu và chuyên nghiệp của
Franchisor chính là những “Khai Quốc Công Thần”
của bạn. Trong lúc doanh nghiệp còn mới, nhân sự
thiếu thốn thì chính những người này sẽ là những
cánh tay rắn chắc cùng lúc nhấc doanh nghiệp của
bạn lên và đẩy nó vào guồng. Hãy xem đội ngũ quản
trị của đơn vị Nhượng Quyền có kinh nghiệm và năng

lực ra sao?
5. Đào Tạo

Lực lượng nhân viên mới toanh ...
10 Quyền lợi cơ bản khi gia nhập hệ thống Franchise
Gia nhập vào 1 h thống Nhượng Quyền, hay ngắn
gọn là Franchise, người Nhận Quyền (Franchisee)
thường phải trả những khoản phí xác định cho đơn vị
Nhượng Quyền (Franchisor), đàm phán hợp tác được
coi là thành công khi các khoản phí đem lại ích lợi và
hiu quả đầu tư tốt cho bên Nhận Quyền.
Khi mà lợi nhuận kinh doanh là khác bit giữa các chi
nhánh Nhận Quyền khác nhau, và ph thuộc rất
nhiều vào nỗ lực của chính bản thân đơn vị Nhận
Quyền, thì ở thời điểm đàm phán ban đầu, đơn vị
Nhận Quyền có thể cân nhắc đầu tư dựa trên 10
quyền lợi cơ bản sau đây, đúng với đa số các trường
hợp, tổ chức kinh doanh nhượng quyền.
1. Danh Tiếng
Danh Tiếng, hay Thương Hiệu từ lâu được coi là tài
sản quý giá nhất của doanh nghiệp, thông thường, để
10 Quyền lợi cơ bản khi gia nhập hệ thống Franchise - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 Quyền lợi cơ bản khi gia nhập hệ thống Franchise - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
10 Quyền lợi cơ bản khi gia nhập hệ thống Franchise 9 10 830