Ktl-icon-tai-lieu

12 sai lầm khi giao dịch qua email

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12 sai lầm khi giao dịch qua email
Bạn trở về văn phòng làm việc sau cuộc họp và quyết định kiểm tra
email. Một giờ sau, với việc tải về các email, lựa chọn những email
nào cần đọc, xoá những email có vẻ là thư rác, trả lời những email
quan trọng nhất và sắp xếp những email khác sẽ quan tâm sau, bạn
băn khoăn không biết cả ngày của mình sẽ đi về đâu. Có vẻ như bạn
đến văn phòng làm việc vào sáng nay và những gì diễn ra vào ngày
mai cũng không mấy khác biệt.
Sự bùng nổ của email ngày nay thực chất
ra sao? Đây có phải là kết quả khi mà
toàn bộ thế giới quyết định sử dụng
Internet như một công cụ giao tiếp kinh
doanh chính? Có những nguyên tắc nào
cho quản lý email và để trở thành một
người sử dụng thư điện tử chuyên nghiệp
và lịch sự nhất? Chắc chắn là có, nhưng
không phải tất cả mọi người đều biết rõ.
Email đang dần trở thành một phần trong hình ảnh kinh doanh của các
công ty giống như những chiếc áo bạn mặc trên người, những bức bưu
thiếp bạn viết, lời chào trong voice mail và những cái bắt tay lịch thiệp.
Nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu và xây dựng những mối
quan hệ kinh doanh tích cực, hãy chú ý tới những nguyên tắc sử dụng
email và tránh xa 12 sai lầm email lớn nhất sau đây:
1. Bỏ sót tiêu đề thư
Nhiều khi chúng ta thường không nhận ra được tầm quan trọng của tiêu
đề thư. Một lá thư được gửi đi mà thiếu tiêu đề sẽ không có bất cứ ý nghĩa
nào cả mà thậm chí khiến người nhận thấy khó chịu. Khi từng cá nhân sẽ
nhận được rất nhiều email, thì tiêu đề thư là yếu tố quan trọng nếu bạn
muốn email của mình nhanh chóng được đọc. Tiêu đề thư đã trở thành
một chìa khoá quan trọng quyết định email có được mở ra đọc hay không.
2. Tiêu đề thư không tương thích
Ví dụ, nếu bạn đang viết thư cho hãng xuất bản web, tiêu đề thư của bạn
có thể là “Nội dung trang web”. Tuy nhiên, khi trang web của bạn phát triển

và bạn gửi thêm các thông tin, các tiêu đề cũng cần được thay đổi, chẳng
hạn như “thông tin liên lạc”, “hình ảnh” hay “trang chủ”.
Đừng luôn ấn vào nút “reply” trong mọi thời điểm. Việc thay đổi tiêu đề thư
sẽ cho phép người nhận biết được nội dung cụ thể trong thư mà không
cần phải kiểm tra lại họ đã gửi những gì trước đó.
3. Lời mở đầu thư không có ý nghĩa
Tiêu đề thư nên đi thẳng vào nội dung thông điệp, chứ không phải là ““Hi”
hay “Xin chào”. Người nhận sẽ quyết định thứ tự mình sẽ đọc email căn
cứ vào ai là người gửi và nội dung email là gì. Email của bạn sẽ có rất
nhiều đối thủ cạnh tranh.
4. Không cá nhân hoá email của bạn tới người nhận
Email ...
12 sai lầm khi giao dịch qua email
Bạn trở về văn phòng làm việc sau cuộc họp và quyết định kiểm tra
email. Một giờ sau, với việc tải về các email, lựa chọn những email
nào cần đọc, xoá những email có vẻ là thư rác, trả lời những email
quan trọng nhất và sắp xếp những email khác sẽ quan tâm sau, bạn
băn khoăn không biết cả ngày của mình sẽ đi về đâu. Có vẻ như bạn
đến văn phòng làm việc vào sáng nay và những gì diễn ra vào ngày
mai cũng không mấy khác biệt.
Sự bùng nổ của email ngày nay thực chất
ra sao? Đây có phải là kết quả khi mà
toàn bộ thế giới quyết định sử dụng
Internet như một công cụ giao tiếp kinh
doanh chính? Có những nguyên tắc nào
cho quản lý email và để trở thành một
người sử dụng thư điện tử chuyên nghiệp
và lịch sự nhất? Chắc chắn là có, nhưng
không phải tất cả mọi người đều biết rõ.
Email đang dần trở thành một phần trong hình ảnh kinh doanh của các
công ty giống như những chiếc áo bạn mặc trên người, những bức bưu
thiếp bạn viết, lời chào trong voice mail và những cái bắt tay lịch thiệp.
Nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu và xây dựng những mối
quan hệ kinh doanh tích cực, hãy chú ý tới những nguyên tắc sử dụng
email và tránh xa 12 sai lầm email lớn nhất sau đây:
1. Bỏ sót tiêu đề thư
Nhiều khi chúng ta thường không nhận ra được tầm quan trọng của tiêu
đề thư. Một lá thư được gửi đi mà thiếu tiêu đề sẽ không có bất cứ ý nghĩa
nào cả mà thậm chí khiến người nhận thấy khó chịu. Khi từng cá nhân sẽ
nhận được rất nhiều email, thì tiêu đề thư là yếu tố quan trọng nếu bạn
muốn email của mình nhanh chóng được đọc. Tiêu đề thư đã trở thành
một chìa khoá quan trọng quyết định email có được mở ra đọc hay không.
2. Tiêu đề thư không tương thích
Ví dụ, nếu bạn đang viết thư cho hãng xuất bản web, tiêu đề thư của bạn
có thể là “Nội dung trang web”. Tuy nhiên, khi trang web của bạn phát triển
12 sai lầm khi giao dịch qua email - Trang 2
12 sai lầm khi giao dịch qua email - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
12 sai lầm khi giao dịch qua email 9 10 168