Ktl-icon-tai-lieu

9 implantable cardioverter defibrillator and antitachycardia pacing

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9 implantable cardioverter defibrillator and antitachycardia pacing

The implantable cardioverter defibrillator (ICD), an electric device which includes a pacemaker, has undergone revolutionary changes. Although the device initially was developed only to defibrillate patients with ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, who did not respond to antiarrhythmic drug therapy, all current models are able to provide defibrillation, low-energy cardioversion, antitachycardia pacing for ventricular tachycardia termination, and bradycardia pacing backup.
Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.
9 implantable cardioverter defibrillator and antitachycardia pacing - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
9 implantable cardioverter defibrillator and antitachycardia pacing 9 10 135