Ktl-icon-tai-lieu

Alumni Day

Được đăng lên bởi tulinh-pc-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày Cựu học viên GIZ
Đào tạo Lãnh đạo Quốc tế “ Phát triển phương tiện dạy học trong Đào tạo nghề”
(Khách sạn Bốn mùa Băng cốc - Four Seasons Hotel Bangkok, số 155 đường Rajadamri, Băng cốc
10330)

Chương trình dự kiến
Thứ Ba, ngày 05 tháng 11 năm 2013
08:30 – 09:00

Đăng ký đại biểu

09:00 – 09:30

Khai mạc
Điều phối:

Giáo sư Bùi Thế Dũng, Việt Nam
Jochen Sonntag, Quản lý dự án cao cấp
của GIZ

09:30 – 11:00

Diễn văn khai mạc:

Jochen Sonntag, Quản lý dự án cao cấp
của GIZ

Lời chào mừng:

Đại diện của Bộ

Trình bày kết quả triển khai Dự án chuyển giao
Nhóm 2011/ 2012 – Trình bày chung theo từng quốc gia, và phát
biểu của đại diện các bộ và lãnh đạo các trường
1. Nhóm Việt Nam
2. Nhóm Lào
3. Nhóm Indonesia
(Các bài trình bày được sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng địa phương, có
phiên dịch)

11:00 – 11:15

Tiệc trà nghỉ giải lao

11:15 – 12:15

Trình bày hiện trạng/Kết quả việc triển khai của Dự án chuyển
giao
Nhóm 2012/ 2013 – Trình bày chung theo từng quốc gia
1. Nhóm Việt Nam
2. Nhóm Lào
3. Nhóm Indonesia
(Các bài trình bày được sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng địa phương, có
phiên dịch)

12:15 – 12:45

Hỏi và trả lời/ “Fishbowl”

12:45 – 14:00

Chụp ảnh nhóm và ăn trưa

14:00 – 16:00

Mạng lưới Cựu học viên GIZ (Làm việc nhóm)
-

Tại sao lại là Cực học viên GIZ – góc nhìn của GIZ và kỳ vọng của
các Cựu học viên
Hoạt động như một cán bộ nhân rộng của quốc gia/khu vực làm
thế nào để các Cựu học viên GIZ có thể kết nối được với nhau?
Cơ hội kết nối với các hoạt động của GIZ?
Cơ hội kết nối mạng lưới trong khu vực và chuyển giao/trao đổi
kiến thức
Thảo luận việc hợp nhất các dự án quốc gia và khu vực trong
tương lai

Hướng dẫn câu hỏi-thảo luận/ quan điểm xây dựng các hoạt động của Cựu học viên
trong Đào tạo nghề ở Châu Á:
- Các ý tưởng của cựu học viên GIZ về Đạo nghề với các khía cạnh:


Để trở thành một cán bộ nhân rộng tại quốc gia của quý vị cũng như khu vực
và làm thế nào để quý vị kết nối bản thân:

 tới các chuyên đề ưu tiên của Đào tạo nghề/ với đơn vị nào tại quốc gia của quý vị
hay tại khu vực?
 cho nhóm mục tiêu nào (quốc gia /khu vực) – Quý vị có thế hình dung và đóng góp
gì?


Kết nối và xây dựng cùng với các đồng nghiệp trong lĩnh vực Đào tạo nghề của
quý vị (các chuyên gia, các bên liên quan, các dự án) tại trong nước và khu vực

 Quý vị có thể làm gì/ cung cấp/mạng lại (về năng lực, nguồn lực, đóng góp chuyên
đề, cơ hội kết nối mạng lưới) với cương vị hiện tại của mình?
 Quý vị cần hỗ trợ nào (từ GIZ/ từ cơ quan quản lý của nước sở tại) đ...
Ngày Cựu học viên GIZ
Đào tạo Lãnh đạo Quốc tế “ Phát triển phương tiện dạy học trong Đào tạo nghề”
(Khách sạn Bốn mùa Băng cốc - Four Seasons Hotel Bangkok, số 155 đường Rajadamri, Băng cốc
10330)
Chương trình dự kiến
Thứ Ba, ngày 05 tháng 11 năm 2013
08:30 – 09:00 Đăng ký đại biểu
09:00 – 09:30 Khai mạc
Điều phối: Giáo sư Bùi Thế Dũng, Việt Nam
Jochen Sonntag, Quản lý dự án cao cấp
của GIZ
Diễn văn khai mạc: Jochen Sonntag, Quản lý dự án cao cấp
của GIZ
Lời chào mừng: Đại diện của Bộ
09:30 – 11:00 Trình bày kết quả triển khai Dự án chuyển giao
Nhóm 2011/ 2012 – Trình bày chung theo từng quốc gia, và phát
biểu của đại diện các bộ và lãnh đạo các trường
1. Nhóm Việt Nam
2. Nhóm Lào
3. Nhóm Indonesia
(Các bài trình bày được sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng địa phương, có
phiên dịch)
11:00 – 11:15 Tiệc trà nghỉ giải lao
11:15 – 12:15 Trình bày hiện trạng/Kết quả việc triển khai của Dự án chuyển
giao
Nhóm 2012/ 2013 – Trình bày chung theo từng quốc gia
1. Nhóm Việt Nam
2. Nhóm Lào
3. Nhóm Indonesia
(Các bài trình bày được sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng địa phương, có
phiên dịch)
Alumni Day - Trang 2
Alumni Day - Người đăng: tulinh-pc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Alumni Day 9 10 563