Ktl-icon-tai-lieu

An ninh trật tự

Được đăng lên bởi dungthuvh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Về an ninh trật tự
Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước
những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, các đối tượng tiêu cực, bất mãn chống
phá Đảng, Nhà nước, chính quyền.
Quản lí chặt chẽ người nước ngoài, việt kiều về thăm thân trong dịp tết Nguyên
đán Ất Mùi- 2015 (Nếu có).
Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt “Quyền tự do tín ngưỡng”, không sa đà
vào các hoạt động mê tín, dị đoan, tà đạo trái phép.
Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, giải thích, giải
quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay tại cơ sở. Không để đơn thư, khiếu
kiện đông người vượt cấp.
Đảm bảo an toàn các hoạt động lớn của địa phương.
3. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội
Duy trì và phát huy có hiệu quả các tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
xã hội, tăng cường phối hợp với các cơ sở thôn, xóm tuần tra nhằm phát hiện, ngăn
chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.
Tuyên truyền cho nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt
động của bọn tội phạm.
Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với lực lượng Quân sự, các ngành, đoàn
thể, các thôn, xóm trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để xảy ra
những sự kiện đột xuất, bất ngờ, trọng án.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia về phòng,
chống tội phạm. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn át tội phạm, các ổ nhóm lưu
manh, trộm cắp, các tụ điểm tệ nạn xã hội.
Quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh có điều kiện
Tăng cường công tác phối kết hợp tuyên truyền Nghị định 36/CP của Chính
phủ về cấm buôn bán và tàng trữ pháo nổ. Trú trọng thời điểm trước, trong và sau tết
nguyên đán Ất Mùi- 2015.
Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt luật giao thông
đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời kiên
quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: Lấn chiếm hành lang giao thông, lấn
chiếm đất đai, chốn tránh NVQS...
Phối kết hợp với Công an cấp trên quản lý, theo dõi các đối tượng trong diện
quản lý nghiệp vụ, các tụ điểm cờ bạc để có biện pháp đấu tranh, xử lý khi có hành vi
vi phạm.
Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/11/2010 của UBND
Huyện Ninh Giang về việc xây dựng đề án “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma
túy” giai đoạn 2010-2015.
Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm như: trộm cắp, đánh nhau, gây rối
trật tự công cộng phát sinh trên địa bàn.
Thực hiện tốt công tác chuyên môn về quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm
vắng. Quản lý chặt chẽ ...
2. Về an ninh trật tự
Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước
những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, các đối tượng tiêu cực, bất mãn chống
phá Đảng, Nhà nước, chính quyền.
Quản lí chặt chẽ người nước ngoài, việt kiều về thăm thân trong dịp tết Nguyên
đán Ất Mùi- 2015 (Nếu có).
Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt “Quyền tự do tín ngưỡng”, không sa đà
vào các hoạt động mê tín, dị đoan, tà đạo trái phép.
Nắm bắt tâm nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, giải thích, giải
quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay tại cơ sở. Không đđơn thư, khiếu
kiện đông người vượt cấp.
Đảm bảo an toàn các hoạt động lớn của địa phương.
3. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội
Duy trì và phát huy có hiệu quả các tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
hội, tăng ờng phối hợp với các sở thôn, m tuần tra nhằm phát hiện, ngăn
chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.
Tuyên truyền cho nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt
động của bọn tội phạm.
Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với lực lượng Quân sự, các ngành, đoàn
thể, các thôn, xóm trong công tác đảm bảo ANTT trên đa bàn, không để xảy ra
những sự kiện đột xuất, bất ngờ, trọng án.
Thực hiện hiệu qu Nghị quyết 09/CP chương trình quốc gia về phòng,
chống tội phạm. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn át tội phạm, các nhóm lưu
manh, trộm cắp, các tụ điểm tệ nạn xã hội.
Quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh có điều kiện
Tăng cường công tác phối kết hợp tuyên truyền Nghị đnh 36/CP của Chính
phủ vcấm buôn bántàng trữ pháo nổ. Trú trọng thời điểm trước, trong và sau tết
nguyên đán Ất Mùi- 2015.
Tăng ờng công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt luật giao thông
đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy đnh khác của pháp luật. Đồng thời kiên
quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: Lấn chiếm hành lang giao thông, lấn
chiếm đất đai, chốn tránh NVQS...
Phối kết hợp với Công an cấp trên quản lý, theo dõi các đối tượng trong diện
quản lý nghiệp vụ, các tụ điểm cờ bạc để có biện pháp đấu tranh, xử lý khi có hành vi
vi phạm.
Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/11/2010 của UBND
Huyện Ninh Giang về việc xây dựng đề án “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma
túy” giai đoạn 2010-2015.
Xửnghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm như: trộm cắp, đánh nhau, gây rối
trật tự công cộng phát sinh trên địa bàn.
Thực hiện tốt công tác chuyên môn về quản nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm
vắng. Quản lý chặt chẽ các đối tượng đặc xá, tù tha, các đối tượng cần lưu ý.
Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ước Làng an toàn, khu dân cư an toàn,
cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” và hoạt động của các tổ tự quản.
Duy trì chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí đảm bảo theo đúng thời gian qui định.
An ninh trật tự - Trang 2
An ninh trật tự - Người đăng: dungthuvh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
An ninh trật tự 9 10 490