Ktl-icon-tai-lieu

Bài 10: Dự án dây chuyền sản xuất sợi polyme

Được đăng lên bởi Chang Trai Lagi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài 10: Dự án dây chuyền sản xuất sợi polyme

Bài 10

DỰ ÁN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỢI POLYME
Nội dung dự án

Nguyên tắc hoạt động
• Khi nhấn ON dây chuyền sẽ hoạt động lần lượt: hạt nhựa polyme và dung môi đưa
đến máy phun sợi. Sau thời gian T1 5s, máy phun sợi phun qua bồn áp suất làm
lạnh. Sau thời gian T2 là 5s, động cơ cuốn sợi và Băng tải 1 hoạt động đưa ống
nhựa xuống đĩa. Sau thời gian T3, 5s thì băng tải 1 dừng.
• Khi sợi quấn đầy ống tác động cảm biến 1 làm cho dao cắt sợi cắt và đĩa quấn sợi
đưa ống sợi xuống băng tải 2, đồng thời băng tải 1 hoạt động ống nhựa khác được
đưa vào đĩa.
• Băng tài 2 chạy đưa ống nhựa qua băng tải 3. Khi ống nhựa đến vị trí tác động
cảm biến 2 làm máy dập màng co dập xuống ống sợi. Sau 5s máy dập màng co
dừng, băng tải 3 hoạt động lại đưa ống nhựa thành phẩm ra ngoài.
• Khi nhấn nút OFF đèn đỏ sáng lên, hệ thống hoàn toàn ngưng hoạt động.
• Khi có sự cố xảy ra (sợi bị đứt) thì cảm biến sự cố phát hiện làm đèn màu cam
chớp tắt liên tục và dừng hệ thống.
Yêu cầu: Thực hiện điều khiển và giám sát hệ thống sản xuất sợi polyme:
1

Bài 10: Dự án dây chuyền sản xuất sợi polyme
 Yêu cầu 1
• Thiết kế giao diện sử dụng WinCC 7.0.
• Kết nối WinCC với PLC S7-200.
 Yêu cầu 2
• Thiết kế giao diện sử dụng WinCC 7.0
• Kết nối WinCC với PLC S7-300.

2

...
Bài 10: Dự án dây chuyền sản xuất sợi polyme
Bài 10
DỰ ÁN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỢI POLYME
Nội dung dự án
Nguyên tắc hoạt động
Khi nhấn ON dây chuyền sẽ hoạt động lần lượt: hạt nhựa polyme và dung môi đưa
đến máy phun sợi. Sau thời gian T1 5s, máy phun sợi phun qua bồn áp suất làm
lạnh. Sau thời gian T2 là 5s, động cuốn sợi Băng tải 1 hoạt động đưa ống
nhựa xuống đĩa. Sau thời gian T3, 5s thì băng tải 1 dừng.
Khi sợi quấn đầy ống tác động cảm biến 1 làm cho dao cắt sợi cắt đĩa quấn sợi
đưa ống sợi xuống băng tải 2, đồng thời băng tải 1 hoạt động ống nhựa khác được
đưa vào đĩa.
Băng tài 2 chạy đưa ống nhựa qua băng tải 3. Khi ống nhựa đến vị trí tác động
cảm biến 2 làm máy dập màng co dập xuống ống sợi. Sau 5s máy dập ng co
dừng, băng tải 3 hoạt động lại đưa ống nhựa thành phẩm ra ngoài.
Khi nhấn nút OFF đèn đỏ sáng lên, hệ thống hoàn toàn ngưng hoạt động.
Khi sự cố xảy ra (sợi bị đứt) thì cảm biến sự cố phát hiện làm đèn màu cam
chớp tắt liên tục và dừng hệ thống.
Yêu cầu: Thực hiện điều khiển và giám sát hệ thống sản xuất sợi polyme:
1
Bài 10: Dự án dây chuyền sản xuất sợi polyme - Trang 2
Bài 10: Dự án dây chuyền sản xuất sợi polyme - Người đăng: Chang Trai Lagi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài 10: Dự án dây chuyền sản xuất sợi polyme 9 10 40