Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học Đào chống lò

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 9427 lần   |   Lượt tải: 21 lần
...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
ĐÀO CHỐNG LÒ
Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Đỗ Trọng Tiến
Uông Bí, năm 2010
Bài giảng môn học Đào chống lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học Đào chống lò - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Bài giảng môn học Đào chống lò 9 10 450