Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thanh toán và tín dụng quốc tế

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ
THANH TOÁN QUỐC TẾ.
Chương 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế áp dụng trong ngoại thương.
Chương 3. Điều kiện thanh toán quốc tế.
Bài giảng thanh toán và tín dụng quốc tế - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng thanh toán và tín dụng quốc tế 9 10 545