Ktl-icon-tai-lieu

Bài học gối đầu giường doanh nhân

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài học “gối đầu giường” doanh nhân

Doanh nhân không chỉ có thu nhập cao, mà còn đóng vai trò “người gác
đền” nền kinh tế thế lực. Ngồi ở vị trí cao cấp đồng nghĩa với việc nhận lãnh trách
nhiệm quan trọng.

Vậy nên, doanh nhân cần:

- Nhận thức: tầm quan trọng của việc thoát ly khỏi mọi lề lối. Lãnh đạo
đi liền với đổi thay và hy vọng ở tương lai. Khi điều hành công ty, doanh nhân cần

dấn bước vào những lãnh thổ chưa được khai phá, để rèn luyện cách đương đầu
với các khó khăn ẩn giấu và khám phá nhiều tri thức tiềm tàng.

- Cam kết: không ngừng học tập để nâng cao năng lực bản thân. Nếu
bệnh thì không thể chăm sóc người ốm. Nếu nghèo thì không thể hỗ trợ người đói.
Nếu không học thì không thể giúp người ít học.

- Để có được địa vị lãnh đạo, doanh nhân hẳn đã từng trải qua đủ
thành công và thất bại. Khiêm tốn khi thành công và kiên cường khi thất bại là
phẩm chất căn bản phải mãi duy trì.

- Sẵn sàng đầu tư phát triển nhân viên. Đừng ngần ngại giúp đỡ đồng
nghiệp và cấp dưới phát huy tiềm năng của họ một cách tối đa.

- Học cách liên kết với cá nhân không phù hợp. Khi gặp người có tính
cách và phương án xử lý vấn đề khác mình, hầu hết đại gia thấy “chướng mắt” nên
né xa, loại bỏ, hoặc ra sức thay đổi đối phương. Nhưng, người lãnh đạo giỏi cần
nhìn ra ưu điểm của mọi nhân viên, đồng thời, chấp nhận tài năng thay vì cứ xăm
soi thiếu sót.

- Công bằng và chính trực. Mọi nhân viên luôn yêu cầu sự công bằng. Họ
muốn được lắng nghe. Điều quan trọng không phải là quyết định cuối cùng của
bạn có trùng với kiến nghị cấp dưới đã đưa lên? Mà vấn đề cốt lõi là công việc tiến
triển rõ ràng, minh bạch.

- Trung thành với tổ chức, nghề nghiệp, cộng đồng, xã hội, mà đặc biệt là
gia đình.

- Có trách nhiệm không chỉ với kết quả công việc mà còn với tiến trình
thực hiện và những người cộng tác cùng mình suốt chặn đường dài. Cách thức đạt
được thành quả sẽ hình thành chính con người bạn.

- Chủ doanh nghiệp là người có đặc quyền. Chính xác. Đó là sức mạnh,
nhưng cũng là gánh nặng. Thành quả đạt được càng cao thì lòng trắc ẩn phải càng
nhiều. Học tập phải đi kèm thấu hiểu.

- Nhân viên đánh giá “sếp” không dựa vào lời hứa, mà căn cứ trên
hành động và kết quả đã đạt được. Thành công phải gắn liền với tình cảm và
lòng quan tâm đến mọi người xung quanh.

- Biết cười khuyết điểm của chính mình. Lãnh đạo là phải ý thức sự thất
bại và hạn chế của chính mình, để phát triển dựa trên sự khiêm tốn và tính nhân
văn.

...
Bài học “gối đầu giường” doanh nhân
Doanh nhân không chthu nhập cao, mà còn đóng vai trò “người gác
đền” nền kinh tế thế lực. Ngồi vị trí cao cấp đồng nghĩa với việc nhận lãnh trách
nhiệm quan trọng.
Vậy nên, doanh nhân cần:
- Nhận thức: tầm quan trọng của việc thoát ly khỏi mọi lề lối. Lãnh đạo
đi liền với đổi thay và hy vọng ở tương lai. Khi điều hành công ty, doanh nhân cn
Bài học gối đầu giường doanh nhân - Trang 2
Bài học gối đầu giường doanh nhân - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài học gối đầu giường doanh nhân 9 10 963