Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập các phương pháp định lượng trong quản lý

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN LÝ THUYẾT

1. Nêu 3 ví dụ thực tiễn về vấn đề trong quản lý áp dụng phương pháp định lượng?
2. Sai số chuẩn của các hệ số hồi quy nói lên điều gì? Nó được sử dụng để làm gì?

PHẦN BÀI TẬP

Câu 1:
Bài tập 1:
Lượng sách bán ra tại một hiệu sách được thống kê trong 4 ngày như sau:

Ngày thứ Lượng sách bán
1 354
2 365
3 363
4 367
Sử dụng phương pháp trung bình giản đơn trung bình động với hệ số trung bình là 3. Hãy lập bảng các giá trị dự báo qua các ngày và dự báo cho ngày thứ 5.
Bài tập các phương pháp định lượng trong quản lý - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập các phương pháp định lượng trong quản lý 9 10 39