Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THẢO LUẬN THỨ I

Được đăng lên bởi Cao Ky Tung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THẢO LUẬN THỨ I
Bào chữa cho Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam
trong vụ án dân sự: “Ông Trần Ngọc Thắng và Công ty xăng dầu
hàng không về việc sa thải ông Thắng”
Sau khi xem hồ sơ vụ án mà nguyên đơn đã trình bày, xét
thấy việc công ty xây dựng hàng không đã ra quyết định buộc
thôi việc ông Trần Ngọc Thắng với chức vụ là phó giám đốc Ban
quan lý dự án kho cảng đầu nguồn Nhà Bè – TP.HCM với lý do tự
ý nghỉ việc là phù hợp với quy định của pháp luật.
Thứ nhất, căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu có trong hồ
sơ của vụ án tôi nhận thấy việc ông Thắng đã tự ý nghỉ việc
mà không được sự cho phép của văn phòng đại diện công ty
xăng dầu Hàng không.
Thứ hai, tại thông báo của công ty số 07\XDHK –VPDN vào
ngày 9\7\2006 mà ông Thắng đã nhận được về việc giải quyết
khiếu nại của công ty cần sự có mặt của ông Thắng, nhưng ông
thắng đã không đến công ty để giải quyết khiếu nại – khiếu tố
mà công ty đã gửi. Ông Thắng không những không đến công ty
để giải quyết công việc mà còn đổ lỗi cho công ty là đã cố tình
làm trì hoãn, gây cản trở ông Thắng nghỉ phép để giải quyết
việc riêng.
Từ đó cho thấy ông Thắng đã không thực hiện đúng công
việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
Căn cứ vào biên bản trả lời của ông Thắng xin nghỉ phép
năm 2006, nhưng đã được công ty thông báo với lý do là việc
giải quyết khiếu nại – tố cáo sẽ được giải quyết trong 5/2006 và
cần sự có mặt của ông thắng để giải quyết công việc, nhưng
ông Thắng đã không đến công ty để giải quyết công việc mặc

dù ông Thắng đã biết việc giải quyết khiếu nại – tố cáo sẽ được
giải quyết trong tháng 5/2006. Dù biết vụ việc như vậy, nhưng
ông Thắng còn làm đơn xin nghỉ phép về việc riêng và còn nói
nếu công ty không giải quyết thì sẽ tự ý bỏ việc.
Căn cứ vào BLLĐ về việc được phép nghỉ về việc riêng chỉ
rơi vào những trường hợp được quy định tại Điều 78, trường hợp
ông thắng làm đơn xin nghỉ phép để về quê chăm sóc mẹ vợ
đang nằm viện là không thuộc trường hợp được quy định tại
điều 78 BLLĐ. Bên cạnh đó, việc thỏa thuận vẫn chưa có sự cho
phép của người sử dụng lao động (Giám đốc) mà đã tự ý bỏ việc
nên đã làm trái với hợp đồng lao động mà các bên cam kết và
trái với quy định của pháp luật.
Từ bản kê khai của vụ án cho thấy văn phòng đại diện của
công ty XDHK đã gửi thông báo cho ông Thắng đến công ty để
giải quyết công việc đã cam kết theo hợp động lao động và
trong thông báo có nêu rõ nếu ông Trần Ngọc Thắng không đến
thì văn phòng đại diện sẽ thông báo cho công ty xăng dầu Hàng
không để giải quyết. Sau k...
BÀI TẬP THẢO LUẬN THỨ I
Bào chữa cho Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam
trong vụ án dân sự: Ông Trần Ngọc Thắng và Công ty xăng dầu
hàng không về việc sa thải ông Thắng
Sau khi xem hồ vụ án nguyên đơn đã trình bày, xét
thấy việc công ty xây dựng hàng không đã ra quyết định buộc
thôi việc ông Trần Ngọc Thắng với chức vụ phó giám đốc Ban
quan lý dự án kho cảng đầu nguồn Nhà Bè – TP.HCM với lý do tự
ý nghỉ việc là phù hợp với quy định của pháp luật.
Thứ nhất, căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu trong hồ
của vụ án tôi nhận thấy việc ông Thắng đã tự ý nghỉ việc
không được sự cho phép của văn phòng đại diện công ty
xăng dầu Hàng không.
Thứ hai, tại thông báo của công ty số 07\XDHK –VPDN vào
ngày 9\7\2006 ông Thắng đã nhận được về việc giải quyết
khiếu nại của công ty cần sự có mặt của ông Thắng, nhưng ông
thắng đã không đến ng ty để giải quyết khiếu nại khiếu tố
công ty đã gửi. Ông Thắng không những không đến công ty
để giải quyết công việc còn đổ lỗi cho công ty đã cố tình
làm trì hoãn, gây cản trở ông Thắng nghỉ phép để giải quyết
việc riêng.
Từ đó cho thấy ông Thắng đã không thực hiện đúng công
việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
Căn cứ vào biên bản trả lời của ông Thắng xin nghỉ phép
năm 2006, nhưng đã được công ty thông báo với do việc
giải quyết khiếu nạitố cáo sẽ được giải quyết trong 5/2006
cần sự mặt của ông thắng đ giải quyết công việc, nhưng
ông Thắng đã không đến công ty để giải quyết công việc mặc
BÀI TẬP THẢO LUẬN THỨ I - Trang 2
BÀI TẬP THẢO LUẬN THỨ I - Người đăng: Cao Ky Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP THẢO LUẬN THỨ I 9 10 558