Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch

Được đăng lên bởi phuongdsk18
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2252 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thực tế chuyên ngành là một học phần quan trọng đối với sinh viên các
ngành khoa học xã hội nói chung, sinh viên bộ môn Lịch sử nói riêng.
Thông qua các học phần này, sinh viên có điều kiện vận dụng các kiến
thức lý thuyết để khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, kết hợp học đi đôi với
hành, rèn luyện các kỹ năng chuyên ngành cơ bản.
Với mục đích như vậy, từ ngày 10/ 5/ 2013 đến ngày 17/ 5/ 2013, bộ
môn Lịch sử đã tổ chức cho 23 sinh viên lớp Địa-Sử K18 đi thực tế chuyên
ngành Lịch sử Việt Nam tại nhiều di tích lịch sử trải dài từ Bắc bộ vào đến
Trung Trung bộ.
Khởi hành từ Thái Nguyên, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Hà
Tĩnh, đoàn thăm quan, học tập tại nơi 10 cô gái Thanh Niên Xung Phong
đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, viếng thăm mộ Đại Tướng Võ Nguyên
Giáp.Cả thầy và trò của đoàn thực tế đều bùi ngùi, xúc động khi dừng
chân trên vùng đất lửa - đất thiêng Quảng Trị, viếng các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang Trường Sơn, Thành Cổ và phần nào thấm thía những hy
sinh lớn lao của cha anh trong cuộc kháng chiến thần thánh mà dân tộc đã
đi qua.Trọng tâm của chuyến thực tế, đoàn dừng chân 4 ngày tại thành
phố Huế - kinh đô gắn liền với sự cầm quyền của dòng họ Nguyễn trong
lịch sử. Trong thời gian ở Huế, đoàn dành thời gian đi thăm quan, học tập
được nhiều địa điểm di tích: Thăm chùaThiên Mụ,từ khu Đại Nội - nơi ở,
làm việc của nhà vua và hoàng tộc, đến các khu lăng tẩm đồ sộ tượng
trưng uy quyền các hoàng đế như lăng Khải Định,Minh Mạng.Khi trở ra thì
đoàn cũng ghé thăm quê Bác Hồ,thắp nén nhang cho người đã sinh thành
nên Bác,tiếp đó là tới phần mộ của Nguyễn Du một Đại thi hào của dân
tộc,một danh nhân văn hóa thế giới.
Với những điểm đến đa dạng như trên, chuyến thực tế đã bao quát
nhiều nội dung của lịch sử Việt Nam cổ - trung - cận và hiện đại. Hiệu quả
và kiến thức sinh viên thu được sau thực tế sinh viên đã trình bày các kiến
thức, kỹ năng đã thu nhận được, có báo cáo mô tả địa điểm thực tế,tổng
quan về bài thu hoạch của chuyến đi thực tế mà sinh viên phải nộp. Đây
cũng là căn cứ để đánh giá học phần này.

Khu di tích 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc
Ngã ba Đồng Lộc là địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm
1989, được Đảng, Nhà nước, Trung Ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng bộ

và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt
sỹ Thanh Niên Xung Phong toàn quốc.
Từ năm 1964 đến năm 1972, tuyến đường...
Thực tế chuyên ngành một học phần quan trọng đối với sinh viên các
ngành khoa học hội nói chung, sinh viên bộ môn Lịch sử i riêng.
Thông qua các học phần này, sinh viên điều kiện vận dụng các kiến
thức thuyết để khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, kết hợp học đi đôi với
hành, rèn luyện các kỹ năng chuyên ngành cơ bản.
Với mục đích như vậy, từ ngày 10/ 5/ 2013 đến ngày 17/ 5/ 2013, bộ
môn Lịch sử đã tổ chức cho 23 sinh viên lớp Địa-Sử K18 đi thực tế chuyên
ngành Lịch sử Việt Nam tại nhiều di tích lịch sử trải dài từ Bắc bộ vào đến
Trung Trung bộ.
Khởi nh từ Thái Nguyên, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là
Tĩnh, đoàn thăm quan, học tập tại nơi 10 gái Thanh Niên Xung Phong
đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, viếng thăm mộ Đại Tướng Võ Nguyên
Giáp.Cả thầy trò của đoàn thực tế đều bùi ngùi, xúc động khi dừng
chân trên vùng đất lửa - đất thiêng Quảng Trị, viếng c anh hùng liệt
tại nghĩa trang Trường Sơn, Thành Cổ phần nào thấm thía những hy
sinh lớn lao của cha anh trong cuộc kháng chiến thần thánh mà dân tộc đã
đi qua.Trọng tâm của chuyến thực tế, đoàn dừng chân 4 ngày tại thành
phố Huế - kinh đô gắn liền với sự cầm quyền của dòng họ Nguyễn trong
lịch sử. Trong thời gian Huế, đoàn dành thời gian đi thăm quan, học tập
được nhiều địa điểm di tích: Thăm chùaThiên Mụ,từ khu Đại Nội - nơi ở,
làm việc của nhà vua hoàng tộc, đến các khu ng tẩm đồ sộ tượng
trưng uy quyền các hoàng đế như lăng Khải Định,Minh Mạng.Khi trở ra thì
đoàn cũng ghé thăm quê Bác Hồ,thắp nén nhang cho người đã sinh thành
nên Bác,tiếp đó tới phần mộ của Nguyễn Du một Đại thi o của dân
tộc,một danh nhân văn hóa thế giới.
Với những điểm đến đa dạng như trên, chuyến thực tế đã bao quát
nhiều nội dung của lịch sử Việt Nam cổ - trung - cận hiện đại. Hiệu quả
và kiến thức sinh viên thu được sau thực tế sinh viên đã trình bày các kiến
thức, kỹ năng đã thu nhận được, báo cáo tả địa điểm thực tế,tổng
quan về bài thu hoạch của chuyến đi thực tế sinh viên phải nộp. Đây
cũng là căn cứ để đánh giá học phần này.
Khu di tích 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc
Ngã ba Đồng Lộc địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm
1989, được Đảng, Nhà nước, Trung Ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng bộ
Bài thu hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch - Người đăng: phuongdsk18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài thu hoạch 9 10 165