Ktl-icon-tai-lieu

bằng lăng nước

Được đăng lên bởi Lô Vĩ Vy Vy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẰNG LĂNG NƯỚC
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., 1806
Tên đồng nghĩa: Lagertroemia flos – reginae Retz. 1789; L. reginae Roxb. 1795
Tên khác:
Tử vi tàu, bàng lang tiên
Họ:
Tử vi - Lythraceae
Tên thương phẩm: Queen Crape Myrtle, Entravel

Hình thái
Cây gỗ trung bình, rụng lá, cao 12-18m,
đường kính 20-40cm. Tán hình trứng rộng,
dầy, xanh thẫm. Thân không thật thẳng,
phân cành sớm, cành mọc ngang với rất
nhiều cành nhỏ mang lá. Vỏ nâu xám, ít
nứt, thịt vỏ mỏng màu vàng nhạt, dày 11,2cm, Cành nhẵn, màu xanh. Lá đơn,
nguyên, mọc cách hay gần đối, không lá
kèm, hình trứng rộng hay bầu dục, dài 1018cm, rộng 6-12cm; phiến dai, dày, khi non
màu xanh nhạt, khi già màu đỏ.
Cụm hoa chùm, mọc ở đỉnh cành, hình
tháp, mang nhiều hoa, Nụ hoa hình cầu,
màu tím hồng. Lá đài 6 hợp thành ống với 6
dải lồi và 6 rãnh nông. Cánh hoa 6, nhăn
nheo trong nụ và khi mới nở, màu đỏ tím
hay tím hồng, có cựa ngắn. Nhị đực nhiều,
đính ở giữa ống đài; ô phấn có trung đới
tròn; bầu 6 ô.
Quả nang, hình trứng, kích thước
20x18mm, nằm trong đài tồn tại, mở theo 6
mảnh, tồn tại rất lâu trên cây. Hạt có cánh
mềm.
Các thông tin khác về thực vật

Bàng lăng nước
Lagerstroemia speciosa(L.) Pers.

Bàng lăng (Lagertroemia L.) là một chi
lớn của họ Tử Vi. Riêng ở Việt Nam đã
1. Cành mang hoa; 2. Nụ hoa; 3. Quả
thống kê được trên 20 loài thuộc chi này.
Do có hoa to đẹp, với nhiều màu sắc, nên
nhiều loài thuộc chi Bàng lăng đã được sử dụng làm cảnh từ lâu đời. Gần đây các nhà chơi
cảnh có đưa thêm một số loài thuộc chi Bàng Lăng (Lagertroemia) vào trồng ở các thành phố
lớn làm cây cảnh và cây bóng mát như:
1/ Tường vi / Tử vi tàu (L. indica Linn. hay L. chinensis Lam.). Cây bụi hay gỗ nhỏ có
nguồn gốc từ Trung Quốc. Lá nhỏ dài 3-3,5cm. Hoa màu tím hay tím hồng, cánh hoa có móng
dài, phiến mảnh, nhăn nheo, rất đẹp. Hoa nở vào mùa hè thu.
2/ Bàng lang tím / Bàng lang tiên (L. regia Roxb.). Cây gỗ, cao 10m, hoa màu tím.
3/ Bàng lăng xoan (L. ovalifolia Teijm& Binn.). Cây gỗ to, cao tới 30m, hoa tím.

4/ Bàng lăng trung (L. lecomtei Gagn.) Cây từ vùng núi đá và rừng còi vùng Phan
Rang, miền Trung, có gốc xù xì, lá nhỏ 6x3cm, hoa lớn màu hồng tím đậm rất đẹp để làm
bonsai và cây cảnh.
Phân bố
Việt Nam:
Bàng lang nước mọc hoang dại ở các tỉnh thuộc vùng
Bắc Trung Bộ như: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; vùng Tây Nguyên như: KonTum, Gia Lai, Đắk Lắk và
vùng Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Phước. Hiện nay được
trồng ở hầu hết các thành phố và thị xã của các tỉnh ở Việt
Nam.
Thế giới:
Bàng lang nước phân bố...
BNG LĂNG NƯỚC
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., 1806
Tên đồng nghĩa: Lagertroemia flos – reginae Retz. 1789; L. reginae Roxb. 1795
Tên khác: T vi tàu, bàng lang tiên
H: T vi - Lythraceae
Tên thương phm: Queen Crape Myrtle, Entravel
Hình thái
Cây g trung bình, rng lá, cao 12-18m,
đường kính 20-40cm. Tán hình trng rng,
dy, xanh thm. Thân không tht thng,
phân cành sm, cành mc ngang vi rt
nhiu cành nh mang lá. V nâu xám, ít
nt, tht v mng màu vàng nht, dày 1-
1,2cm, Cành nhn, màu xanh. Lá đơn,
nguyên, mc cách hay gn đối, không lá
kèm, hình trng rng hay bu dc, dài 10-
18cm, rng 6-12cm; phiến dai, dày, khi non
màu xanh nht, khi già màu đỏ.
Cm hoa chùm, mc đỉnh cành, hình
tháp, mang nhiu hoa, N hoa hình cu,
màu tím hng. Lá đài 6 hp thành ng vi 6
di li và 6 rãnh nông. Cánh hoa 6, nhăn
nheo trong n và khi mi n, màu đỏ tím
hay tím hng, có ca ngn. Nh đực nhiu,
đính gia ng đài; ô phn có trung đới
tròn; bu 6 ô.
Qu nang, hình trng, kích thước
20x18mm, nm trong đài tn ti, m theo 6
mnh, tn ti rt lâu trên cây. Ht có cánh
mm.
Các thông tin khác v thc vt
Bàng lăng (Lagertroemia L.) là mt chi
ln ca h T Vi. Riêng Vit Nam đã
thng kê được trên 20 loài thuc chi này.
Do có hoa to đẹp, vi nhiu màu sc, nên
nhiu loài thuc chi Bàng lăng đã được s dng làm cnh t lâu đời. Gn đây các nhà chơi
cnh có đưa thêm mt s loài thuc chi Bàng Lăng (Lagertroemia) vào trng các thành ph
ln làm cây cnh và cây bóng mát như:
Bàng lăng nước
Lagerstroemia speciosa(L.) Pers.
1. Cành mang hoa; 2. N hoa; 3. Qu
1/ Tường vi / T vi tàu (L. indica Linn. hay L. chinensis Lam.). Cây bi hay g nh
ngun gc t Trung Quc. Lá nh dài 3-3,5cm. Hoa màu tím hay tím hng, cánh hoa có móng
dài, phiến mnh, nhăn nheo, rt đẹp. Hoa n vào mùa hè thu.
2/ Bàng lang tím / Bàng lang tiên (L. regia Roxb.). Cây g, cao 10m, hoa màu tím.
3/ Bàng lăng xoan (L. ovalifolia Teijm& Binn.). Cây g to, cao ti 30m, hoa tím.
bằng lăng nước - Trang 2
bằng lăng nước - Người đăng: Lô Vĩ Vy Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bằng lăng nước 9 10 446