Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO SƠ KÉT HỌC KÌ I TỔ 5 (1415)

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC
TRƯỜNG TH SỐ II PHƯỚC THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Thành, ngày 28 tháng 12. năm 2014

BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2014 -2015
TỔ 5
I/ Tình hình đặc điểm:
1/. Thống kê đội ngũ:
- Tổng số giáo viên: 5/3nữ (../.hợp đồng).
- Trình độ: Trung cấp : 1/ ... nữ
Cao đẳng: 1/.... nữ
Đại học: 3/3nữ.
2/ Thống kê số liệu học sinh:
LỚP
TSHSĐầu năm/nữ TSHS CuốiKì I / Nữ
5A
30/20
30/20
5B
30/18
30/18
5C
31/16
31/16
TỔNG CỘNG
91/54
91/54
3/Số học sinh bỏ học: Không
a.Nguyên nhân: /
b. Giải pháp: /
II/ THỐNG KÊ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1:
1/ Các môn kiểm tra bằng điểm số:
Môn

TSHS

Toán
T.Việt
K.Học
LS.ĐL
Anh văn
Tin học
Tổng cộng

91
91
91
91
91
91

Hoàn thành
SL
91
91
91
91
91
91

TL
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Chưa hoàn thành
SL
TL
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2/Các môn đánh giá bằng nhận xét:
Môn
TN-XH
Đạo đức

TSHS
91

Đạt

Chưa đạt

SL

TL

SL

91

100%

/

TL
/

Âm Nhạc
T.Công, Kỹ thuật
M.Thuật
Thể dục
Tổng cộng

91

91

100%

/

/

91
91

91
91

100%
100%

/
/

/
/

III/ THỐNG KÊ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1:

lớp

TSHS

5A
5B
5C
Tổng số

30/20
30/18
31/16
91/54

Kiến thức - kỹ năng
HT
CHT
SL TL SL TL
30 100% /
/
30 100% /
/
31 100% /
/
91 100% /
/

Năng lực
Phẩm chất
Đ
CĐ
Đ
CĐ
SL TL SL TL SL TL SL TL
30 100% /
/
30 100% /
/
30 100% /
/
30 100% /
/
31 100% /
/
31 100% /
/
91 100% /
/
91 100% /
/

IV/ Đánh giá chung về chất lượng học tập của học sinh
- Ưu điểm:
- Học sinh có thái độ ham thích học tập, đi học chuyên cần, thực hiện đúng nội quy học tập của
lớp, của trường.
- Học sinh học tập tích cực, tư duy sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức một cách chủ động, biết đưa ra câu
hỏi thắc mắc, tình huống có vấn đề và tự giải đáp thắc mắc trong hoạt động học tập từ đó đã giúp các em
nắm chắc kiến thức, được khắc sâu kiến thức trọng tâm, khả năng tư duy phân tích, suy luận chắc chắc
chắn, kỹ năng vận dụng kiến thức linh hoạt, sáng tạo đã giải quyết vấn chính xác.
- Học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản và kĩ năng cần đạt của chương trình đã học.
- Trong học tập phát biểu xây dựng bài sôi nổi, tham gia thảo luận tích cực, biết tranh luận vói nhau
để đưa ra giải đáp vấn đề chính xác.
- Chữ viết trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đúng yêu cầu.
- Tồn tại :
- Còn một số ít học sinh tiếp thu chậm, có trí nhớ kém học trước quên sau, kĩ năng vận kiến thức
thiếu chính xác nên giải toán có lời văn 3, 4 phép tính còn hạn chế. Kĩ năng vận dụng cá tính chất của các
phép tính vào việc tính nhanh chưa thành thạo; thực hiện chia c...
PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC
TRƯỜNG TH SỐ II PHƯỚC THÀNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Thành, ngày 28 tháng 12. năm 2014
BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2014 -2015
TỔ 5
I/ Tình hình đặc điểm:
1/. Thống kê đội ngũ:
- Tổng số giáo viên: 5/3nữ (../.hợp đồng).
- Trình độ: Trung cấp : 1/ ... nữ
Cao đẳng: 1/.... nữ
Đại học: 3/3nữ.
2/ Thống kê số liệu học sinh:
LỚP TSHSĐầu năm/nữ TSHS CuốiKì I / Nữ
5A 30/20 30/20
5B 30/18 30/18
5C 31/16 31/16
TỔNG CỘNG 91/54 91/54
3/Số học sinh bỏ học: Không
a.Nguyên nhân: /
b. Giải pháp: /
II/ THỐNG KÊ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1:
1/ Các môn kiểm tra bằng điểm số:
Môn TSHS
Hoàn thành Chưa hoàn thành
SL TL SL TL
Toán 91 91 100% / /
T.Việt 91 91 100% / /
K.Học 91 91 100% / /
LS.ĐL 91 91 100% / /
Anh văn 91 91 100% / /
Tin học 91 91 100% / /
Tổng cộng
2/Các môn đánh giá bằng nhận xét:
Môn TSHS
Đạt Chưa đạt
SL TL SL TL
TN-XH
Đạo đức 91 91 100% / /
BÁO CÁO SƠ KÉT HỌC KÌ I TỔ 5 (1415) - Trang 2
BÁO CÁO SƠ KÉT HỌC KÌ I TỔ 5 (1415) - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÁO CÁO SƠ KÉT HỌC KÌ I TỔ 5 (1415) 9 10 245