Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tham quan Ajinomoto

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 22938 lần   |   Lượt tải: 356 lần
THÁNG 7/2012

LỜI NÓI ĐẦU
Để trở thành một người kỹ sư tốt, ngoài việc tiếp thu các kiến thức trên lớp, vấn đề thực
tập, trải nghiệm thực tiễn cũng là một phần không thể thiếu đối với những kỹ sư tương
lai. Chính vì thế, ngay từ cuối năm 2, chúng em , những kỹ sư Công nghệ sinh học tương
lai, đang được học một môn học có tính thực tiễn rất cao. Đó chính là môn Thực Tập
Nhận Thức (MSMH: 600001)
Với việc trải qua những chuyến tham quan thực tế đến với các công ty liên quan đến lĩnh
vực chuyên ngành, chúng em hi vọng sẽ đạt được những cái nhìn sơ khởi về công việc,
vai trò của một người kỹ sư, hiểu được phần nào về các quy trinh được ứng dụng trong
việc sản xuất thực tế. Từ đó cũng cố thêm các kiến thức đã được học ở trường, dần thích
ứng với công việc tương lai mình sẽ làm.
Buổi thực tập đầu tiên là chuyến tham quan đến công ty Ajinomoto Việt Nam, một công
ty hàng đầu chuyên sản xuất thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm bột ngọt, … . Đến công
ty chúng em đã được nghe các hướng dẫn viên cung cấp các thông tin về công ty, các sản
phẩm, quy trình sản xuất, đóng gói sản phẩm và xủ lý nước thải. Có thể nói, đây là một
chuyến tham quan rất bổ ích.
Bài báo cáo của chúng em sẽ trình bày về những thu hoạch đã đạt được trong chuyến
tham quan ở công ty Ajinomoto Việt Nam. Tóm tắt bài báo cáo có thể được chia làm …
phần:
Phần 1: Giới thiệu sơ nét về công ty Ajinomoto Việt Nam, các sản phẩm của công ty.
Phần 2: Các kiến thức chuyên môn về cảm quan thực phẩm (vị Umami).
Phần 3: Quy trình sản xuất bột ngọt.
Phần 4: Quy trình xử lí nước thải.
Phần 5: Cảm nhận về chuyến tham quan
Chúng em cũng xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của cô trong chuyến tham
quan này.

1

| [BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC]

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ..........................................................................................................1
MỤC LỤC .................................................................................................................2
PHẦN 1: SƠ NÉT VỀ CÔNG TY AJINOMOTO. ...............................................4
1. Sự hình thành và phát triển: ...................................................................................... 4
2. Công ty Ajinomoto Việt Nam ................................................................................... 5
3. Logo và phương châm của công ty: .......................................................................... 7
4. Các sản phẩm chính của công ty: ...............................................................
1
| [BÁO CÁO THỰC TP NHN THC]
THÁNG 7/2012
LỜI NÓI ĐẦU
Để tr thành một người k tốt, ngoài việc tiếp thu các kiến thức trên lp, vấn đề thc
tp, tri nghim thc tiễn cũng một phần không thể thiếu đối vi nhng k tương
lai. Chính vì thế, ngay t cuối năm 2, chúng em , những k Công ngh sinh học ơng
lai, đang được hc một môn học tính thực tin rất cao. Đó chính môn Thc Tp
Nhn Thc (MSMH: 600001)
Vi vic tri qua nhng chuyến tham quan thc tế đến với các công ty liên quan đến lĩnh
vực chuyên ngành, chúng em hi vọng s đạt được những cái nhìn khi v công việc,
vai trò ca một người k sư, hiểu được phần nào về các quy trinh được ng dng trong
vic sn xut thc tế. T đó cũng cố thêm các kiến thức đã đưc hc trưng, dần thích
ng với công việc tương lai mình sẽ làm.
Bui thc tập đầu tiên chuyến tham quan đến công ty Ajinomoto Vit Nam, một công
ty hàng đầu chuyên sn xut thc phm, đặc biệt là các sn phm bt ngt, … . Đến công
ty chúng em đã được nghe các hướng dẫn viên cung cấp các thông tin về công ty, các sản
phẩm, quy trình sản xut, đóng gói sản phm xủ nước thi. thể nói, đây một
chuyến tham quan rt b ích.
Bài báo cáo của chúng em sẽ trình y v nhng thu hoạch đã đt đưc trong chuyến
tham quan công ty Ajinomoto Việt Nam. Tóm tắt bài báo cáo thể được chia làm
phn:
Phn 1: Gii thiu sơ nét về ng ty Ajinomoto Việt Nam, các sn phm của công ty.
Phần 2: Các kiến thc chuyên môn về cm quan thc phm (v Umami).
Phần 3: Quy trình sản xut bt ngt.
Phần 4: Quy trình xử lí nước thi.
Phn 5: Cm nhn v chuyến tham quan
Chúng em cũng xin chân thành cám ơn sự hướng dn tận tình ca trong chuyến tham
quan này.
báo cáo tham quan Ajinomoto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tham quan Ajinomoto - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
báo cáo tham quan Ajinomoto 9 10 914