Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm chuyên môn

Được đăng lên bởi dtkethanbi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 11 lần
THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN

GVHD: NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN
1.

Thí nghiệm 1:Xác định cường độ chịu nén của bê tông thông qua kết
hợp hai phương pháp súng bật nẩy và siêu âm
1.1

Mục đích thí nghiệm
- Xác định cường độ chịu nén của bê tông theo phương pháp sử
-

dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng thử bê tông loại bật nẩy.
Hiểu và nắm rõ quy trình, trình tự thực hiện thực hiện.
Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng thiết bị đo: máy siêu
âm, súng bật nẩy để xác định các giá trị vạn tốc và trị số bật nẩy

-

trung bình để từ đó xác định cường độ chịu nén của bê tông.
So sánh cường độ với cường độ thiết kế sau đó kiểm toán có đạt
yêu cầu hay không rùi đề ra các biện pháp xử lí.

1.2

Nguyên lí của phương pháp
Phương pháp xác định cường độ chịu nén này dựa trên mối tương
quan giừa cường độ chịu nén của bê tông (R) với hai số đo đặc trưng
của phương pháp không phá hoại mẫu là vận tốc xuyên (v) của siêu
âm và độ cứng cuả bê tông qua trị số (n) đo được trên súng thử bê
tông. Ngoài ra còn sử dụng các số liệu kĩ thuật có liên quan đến thành
phần bê tông.

1.3

Phạm vi áp dụng của phương pháp
- Không sử dụng phương pháp này để xác định cường độ nén của bê
tông trong những trường hợp sau:
+ Bê tông có mác nhỏ hơn 100 và lớn hơn 350
+ Bê tông sử dụng các loại cốt liệu có đường kính lớn hơn 700mm
+ Bê tông bị nứt , rỗ hoặc có các khuyết tật
+ Bê tông phân tầng hoặc là hỗn hợp có nhiều loại bê tông khác

1.4

nhau
+ Bê tông có chiều dày theo phương thí nghiệm nhỏ hơn 100mm
Dụng cụ thí nghiệm

SVTH:
LỚP : XDDD & CN 1 K51

TRANG: ……….

THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN

GVHD: NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Máy siêu âm cầm

-

tay:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Màn hình máy tính
Bàn phím điều khiển
Cáp truyền thu thông tin
Hộp đựng pin
Đầu dò
Thanh tiêu chuẩn

-

Dụng cụ kèm theo:
+ Chất tiếp âm vazôlin
+ Thước đo, vật đánh dấu

-

Súng bật nẩy:
Cấu tạo súng

SVTH:
LỚP : XDDD & CN 1 K51

TRANG: ……….

THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN

1.5

GVHD: NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Tình tự thí nghiệm
1.5.1 Xác định vận tốc siêu âm:
-

Chọn vị trí đo: vị trí đo vuông góc với hướng đổ bê tông.
Làm phẳng bề mặt, đánh đấu các điểm đo bằng cách kẻ các lưới

-

ô vuông 10x10cm(như hình vẽ 1).
Kiểm tra máy: sau khi gắn cáp vào đầu dò vào máy, bật máy
chọn chế độ đo và dùng thanh thử để kiểm tra độ chính xác của

-

máy.
Bôi chất tiếp âm vazôlin vào các mắc lưới.
Đặt đầu dò vào các mắtlưới( chú ý tâm 2 đầu dò trùng mắc lưới

-

và cách nhau 10cm).
Cài đặt chế độ máy nhập khoảng cách 0,1m.
Bấm nút truyền sóng và ghi lạ...
THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN GVHD: NGUYỄN TUẤN CƯỜNG
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN
1. Thí nghiệm 1:Xác định cường độ chịu nén của bê tông thông qua kết
hợp hai phương pháp súng bật nẩy và siêu âm
1.1 Mục đích thí nghiệm
- Xác định cường độ chịu nén của bê tông theo phương pháp sử
dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng thử bê tông loại bật nẩy.
- Hiểu và nắm rõ quy trình, trình tự thực hiện thực hiện.
- Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng thiết bị đo: máy siêu
âm, súng bật nẩy để xác định các giá trị vạn tốc và trị số bật nẩy
trung bình để từ đó xác định cường độ chịu nén của bê tông.
- So sánh cường độ với cường độ thiết kế sau đó kiểm toán có đạt
yêu cầu hay không rùi đề ra các biện pháp xử lí.
1.2 Nguyên lí của phương pháp
Phương pháp xác định cường độ chịu nén này dựa trên mối tương
quan giừa cường độ chịu nén của bê tông (R) với hai số đo đặc trưng
của phương pháp không phá hoại mẫu là vận tốc xuyên (v) của siêu
âm và độ cứng cuả bê tông qua trị số (n) đo được trên súng thử bê
tông. Ngoài ra còn sử dụng các số liệu kĩ thuật có liên quan đến thành
phần bê tông.
1.3 Phạm vi áp dụng của phương pháp
- Không sử dụng phương pháp này để xác định cường độ nén của bê
tông trong những trường hợp sau:
+ Bê tông có mác nhỏ hơn 100 và lớn hơn 350
+ Bê tông sử dụng các loại cốt liệu có đường kính lớn hơn 700mm
+ Bê tông bị nứt , rỗ hoặc có các khuyết tật
+ Bê tông phân tầng hoặc là hỗn hợp có nhiều loại bê tông khác
nhau
+ Bê tông có chiều dày theo phương thí nghiệm nhỏ hơn 100mm
1.4 Dụng cụ thí nghiệm
SVTH: TRANG:
……….
LỚP : XDDD & CN 1 K51
Báo cáo thí nghiệm chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm chuyên môn - Người đăng: dtkethanbi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm chuyên môn 9 10 930