Ktl-icon-tai-lieu

Bảy phương pháp phân loại thương hiệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảy phương pháp phân loại thương hiệu
Cuộc cạnh tranh trong thương trường là cuộc cạnh tranh
giữa các Thương hiệu. Trong khi càng có nhiều người trong
chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của Thương hiệu
(hay Nhãn hiệu) trong quá trình hình thành và phát triển
của một doanh nghiệp, trong khi vấn đề Thương hiệu đang
trở nên ngày càng cấp thiết, thì chúng ta vẫn chưa nhận
thức đầy đủ tầm quan trọng và phương pháp luận trong việc
Sáng Tạo Tên Nhãn Hiệu.

Tầm quan trọng của việc phân loại thương hiệu

Trong việc đặt tên các nhãn hiệu quốc tế cho doanh nghiệp
Việt Nam, chúng ta có thể gặp phải những rào cản như vấn
đề ngôn ngữ, hiểu biết các xu hướng văn hoá quốc tế, và
quốc tế hoá các giá trị văn hoá Việt Nam. Các bạn thử hình
dung khi mà Phở cũng được biết đến như Sushi; Áo dài
cũng được nhiều người biến như Kimono; thì có thể nói
rằng chúng ta đã quốc tế hoá các tên Thương hiệu Việt
Nam, cho dù đó mới chỉ là tên Thương hiệu của Sản phẩm
chứ chưa phải là một Brand thực thụ.
Tên là cốt lõi giá trị thương hiệu (brand equity). Ngay từ
khi nảy sinh một ý tưởng sản phẩm (product concept), bạn
hãy sáng tạo cho nó một cái tên và biến nó thành ý tưởng
nhãn hiệu (brand concept). Đó là bước đầu tiên trong tất cả
những gì chúng ta phải làm, để chúng ta có càng nhiều hơn
nữa những Vinamilk hay Miss Saigon. Trong nhiều Xu
hướng và Phương pháp luận, tác giá xin đề cử phương pháp
Destination Branding (Interbrand) là một phương pháp
đáng để chúng ta tìm hiểu. Nhưng trước hết chúng ta hãy
tìm hiểu giáo trình này. Vì nó được biên soạn bằng tiếng
Việt và tác giả đã dành cho nó hai năm nghiên cứu.

Bảy cách phân loại Tên Thương hiệu:
Một: Tên Doanh nghiệp và tên Nhãn hiệu Sản phẩm
Tên doanh nghiệp (tên thương hiệu công ty) có thể là tên,
phong cách của cá nhân ngời sáng lập hay xuất xứ của
doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp cần thể hiện những nội
dung nh: Triết lý kinh doanh (business philosophy); Tầm
nhìn doanh nghiệp (corporate vision); Chính sách nhân sự,
động viên con ngời (motivation); bao hàm các giá trị, mục
đích kinh doanh, chia sẻ quyền lợi; Văn hoá doanh nghiệp
(corporate culture).
Khi mà nhãn hiệu sản phẩm được định nghĩa thật khái quát
với các chuẩn giá trị, mục tiêu và tính cách của nó hoàn
toàn giống với mục đích, tầm nhìn và giá trị của doanh
nghiệp, thì khi đó đặt Nhãn hiệu và tên Công ty là một.
SONY, NOKIA và SAMSUNG là những ví dụ điển hình.
Không có những lý thuyết hay quy định khi nào thì dùng
một tên cho cả công ty và nhãn hiệu. Thông thường những
ngành hàn...
Bảy phương pháp phân loại thương hiệu
Cuc cạnh tranh trong thương trường là cuộc cạnh tranh
giữa các Thương hiệu. Trong khi càng có nhiều người trong
chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của Thương hiệu
(hay Nhãn hiệu) trong quá trình hình thành và phát triển
của một doanh nghiệp, trong khi vấn đề Thương hiệu đang
tr nên ngày ng cấp thiết, thì chúng ta vẫn chưa nhận
thc đầy đủ tầm quan trọng và phương pháp luận trong việc
Sáng Tạo Tên Nhãn Hiệu.
Tầm quan trọng của việc phân loại thương hiệu
Bảy phương pháp phân loại thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảy phương pháp phân loại thương hiệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảy phương pháp phân loại thương hiệu 9 10 466