Ktl-icon-tai-lieu

Bên thắng cuộc

Được đăng lên bởi Ô Kim Duy
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 5382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bên Thắng Cuộc
II. Quyền Bính

Huy Đức
Smashwords Edition
*****
Published by
OsinBook|2012
Copyright 2012 by Huy Đức & OsinBook|2012
Huy Đức & OsinBook|2012 giữ bản quyền

Bản giấy in tại California, USA
Phát hành toàn cầu

All rights reserved. W ithout limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be
reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of both the copyright owner and
the above publisher of this book.
Bảo lưu toàn bản quyền. Không in lại, sao chép, tái bản, phân phát, một phần hay toàn bộ cuốn sách, dưới dạng điện
tử hay giấy, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả và nhà xuất bản.

Smashwords Edition License Notes
This ebook is licensed for your personal use only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you
would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each person you share it with.
If you are reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then you should return to
Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the author’s work.
Chỉ được phép sử dụng sách điện tử này cho mục đích cá nhân. Không được bán lại hay chuyển cho người khác. Nếu
bạn đọc muốn chia sẻ cuốn sách này cho người khác, xin mua thêm một ấn bản cho từng người bạn muốn chia sẻ với.
Nếu bạn đọc cuốn sách này và không mua nó, hoặc không mua cho riêng bạn, thì bạn nên trở lại Smashwords để mua ấn
bản của mình. Chân thành cám ơn bạn đọc đã tôn trọng quyền sở hữu bản quyền của tác giả.

Thương yêu tặng Mỹ Đức
và hai con Thạch Thảo, Đức Trung

Mục lục
Mấy lời của tác giả
Phần III: Dấu ấn Nguyễn Văn Linh
Chương XII: Cởi trói
Những Việc Cần Làm Ngay
Xiềng xích “Nhân văn”
Miền Nam “giải phóng”
Cởi ra…

Chương XIII: Đa nguyên
Cải cách ở bậc đại học
Sinh viên và các phong trào tự phát
Đông Âu
Cứu chủ nghĩa xã hội
“Đa nguyên, đa đảng”
Cách chức Trần Xuân Bách
Kết thúc “trăng mật” với báo giới

Chương XIV: Khoảng cách Linh - Kiệt
Tại sao Đỗ Mười
Cimexcol hay “Vụ án Dương Văn Ba”
Hai tính cách
Hai cuộc hôn nhân
Ở Việt Bắc
Bà Trần Kim Anh
Hai người con trai
Đi bước nữa
Vợ và bạn
Cuộc sống và ý thức hệ

Chương XV: Tướng Giáp
Vụ Án “Năm Châu - Sáu Sứ”
“Cách mạng miền Nam”
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ
Mậu Thân và tham vọng của Lê Đức Thọ
“Nghị quyết 21”
Chiến dịch Hồ Chí Mi...
Bên Thắng Cuc
II. Quyn Bính
Huy Đc
Smashwords Edition
*****
Published by
OsinBook|2012
Copyright 2012 by Huy Đc & OsinBook|2012
Huy Đc & OsinBook|2012 gi bn quyn
Bản giấy in ti California, USA
Pt nh toàn cầu
Bên thắng cuộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bên thắng cuộc - Người đăng: Ô Kim Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
Bên thắng cuộc 9 10 616