Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản hiện trường

Được đăng lên bởi anbinh_hd_91
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
------o0o-------

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2014, tại Ban chỉ huy Công trường EX5 – Công
ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO.
Chúng tôi đại diện cho các bên gồm:
1. Đại diện UBND xã Đông Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương.
Ông: Nguyễn Văn Thu

Chức vụ: Cán bộ Giao thông thủy lợi xã

2.BCH Công trường EX5 – Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO
Ông: Nguyễn Viết Cường

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Căn cứ vào Biên bản làm việc (Về việc kiểm tra các vi phạm vào hệ thống công
trình thủy lợi gây ách tắc, cản trở dòng phục vụ công tác phòng chống úng vụ mùa
năm 2014 do thi công đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn huyện
Tứ Kỳ) ngày 07 tháng 05 năm 2014, giữa Tiểu ban Hậu phương – Sở Nông nghiệp và
PTNT Hải Dương, Chi cục Thủy Lợi Hải Dương, Công ty TNHH MTV khai thác công
trình thủy lợi tỉnh và UBND huyện Tứ Kỳ với Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công. Công ty
cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO phải khơi thông dòng chảy các cống qua đường
cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn từ Km 61 + 300 đến Km 63 + 200 trước ngày 31
tháng 05 năm 2014.
Đến ngày 30 tháng 05 năm 2014, đại diện UBND xã đã tiến hành kiểm tra và xác
nhận Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO đã tiến hành khơi thông các cống
thoát nước như yêu cầu và dòng chảy lưu thông bình thường.

Đại diện UBND xã

Công ty CP Đầu tư Xây lắp
Dầu khí IMICO

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
------o0o-------
BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2014, tại Ban chỉ huy Công trường EX5 – Công
ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO.
Chúng tôi đại diện cho các bên gồm:
1. Đại diện UBND xã Đông Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương.
Ông: Nguyễn Văn Thu Chức vụ: Cán bộ Giao thông thủy lợi xã
2.BCH Công trường EX5 – Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO
Ông: Nguyễn Viết Cường Chức vụ: Chỉ huy trưởng
Căn cứ vào Biên bản làm việc (Về việc kiểm tra các vi phạm vào hệ thống công
trình thủy lợi gây ách tắc, cản trở dòng phục vụ công tác phòng chống úng vụ mùa
năm 2014 do thi công đường ô cao tốc Nội Hải Phòng trên địa bàn huyện
Tứ Kỳ) ngày 07 tháng 05 năm 2014, giữa Tiểu ban Hậu phương Sở Nông nghiệp
PTNT Hải Dương, Chi cục Thủy Lợi Hải Dương, Công ty TNHH MTV khai thác công
trình thủy lợi tỉnh UBND huyện Tứ Kỳ với Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công. Công ty
cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO phải khơi thông dòng chảy các cống qua đường
cao tốc Nội Hải Phòng đoạn từ Km 61 + 300 đến Km 63 + 200 trước ngày 31
tháng 05 năm 2014.
Đến ngày 30 tháng 05 m 2014, đại diện UBND đã tiến hành kiểm tra xác
nhận Công ty cổ phần đầu xây lắp dầu khí IMICO đã tiến hành khơi thông các cống
thoát nước như yêu cầu và dòng chảy lưu thông bình thường.
Đại diện UBND xã
Công ty CP Đầu tư Xây lắp
Dầu khí IMICO
Biên bản hiện trường - Người đăng: anbinh_hd_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản hiện trường 9 10 250