Ktl-icon-tai-lieu

Biến những ưu thế của khoa học và công nghệ thành ưu thé cạnh tranh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIẾN NHỮNG ƯU THẾ CỦA
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH ƯU THẾ CẠNH TRANH

Khoa học và công nghệ (KH&CN) có những ưu thế rõ ràng về tri thức, con người
và kinh doanh. Nếu được huy động đầy đủ, KH&CN có thể đưa lại những ưu thế cạnh
tranh cho quốc gia. Trên tinh thần như vậy, Chính phủ Canada đã xây dựng một chiến
lược KH&CN mới nhằm đưa Canada lên vị trí dẫn đầu thế giới cho thế hệ hiện tại và mai
sau.
I. KH&CN LÀ NGUỒN GỐC ĐEM LẠI ƯU THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA
Khung chiến lược về KH&CN mới sẽ hướng dẫn Chính phủ cách thức tiếp cận với
những đầu tư cho KH&CN nhằm nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện chất lượng môi
trường, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện sức khoẻ của nhân dân, thúc đẩy tăng
trưởng bền vững của ngành năng lượng và đảm bảo an ninh quốc gia. KH&CN không
phải là mục đích tự thân. Nó là phương tiện để theo đuổi sự nghiệp phát triển bền vững.
Mức độ thực hiện được điều đó là tùy thuộc vào khả năng mà người dân biết mở rộng
phạm vi tri thức và áp dụng những kỹ năng của mình để biến tri thức thành những đổi
mới quan trọng. Để thành công, Canada cần phải biết thực hiện một cách xuất sắc, có
mục tiêu cụ thể, có sự liên kết với nhau và có trách nhiệm xã hội. Đây chính là những
nguyên tắc mà Chiến lược KH&CN này tuân thủ.
1. Những lợi ích mà KH&CN đem lại cho xã hội
Canada có một lịch sử lâu dài và đáng tự hào về những thành tích xuất sắc trong
nghiên cứu khoa học. Từ phát minh ra insulin, cho tới việc thiết kế ra mô hình của Khu
KH&CN ở BlackBerry, những đổi mới của Canada đang tạo ra những khác biệt quan
trọng trong đời sống của người dân và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Những phát
minh khoa học và những công nghệ mới đang đem lại những giải pháp cho nhiều vấn đề
quan trọng nhất đối với người dân Canada. Đó là tri thức và phương tiện để cải thiện chất
lượng môi trường, bảo vệ những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, cải thiện sức khoẻ
người dân, tăng độ an toàn và an ninh cho mọi người và tài nguyên thiên nhiên. KH&CN
có tác dụng tích cực tới hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, giúp giải quyết các vấn đề
và tạo ra các cơ hội cho mọi người.
KH&CN đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ môi trường của Canada, và
KH&CN môi trường là một nguồn quan trọng đem lại sức mạnh kinh tế lâu dài cho
Canada. Một môi trường lành mạnh hơn và sạch sẽ hơn sẽ làm phong phú thêm chất
lượng cuộc sống ở Canada, giúp thu hút và lưu giữ những con người năng động và có kỹ
năng cao - một nhân tố đảm bảo thành công trong nền kinh tế toàn cầu. Sự phát triển một
cách c...
BIN NHỮNG ƯU THẾ CA
KHOA HC VÀ CÔNG NGH THÀNH ƯU THẾ CNH TRANH
Biến những ưu thế của khoa học và công nghệ thành ưu thé cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến những ưu thế của khoa học và công nghệ thành ưu thé cạnh tranh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Biến những ưu thế của khoa học và công nghệ thành ưu thé cạnh tranh 9 10 92