Ktl-icon-tai-lieu

Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH KIỀU HƯƠNG



BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

TP. Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2014

TP. Hồ Chí Minh tháng 5/2013

CÔNG TY TNHH KIỀU HƯƠNG



BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(Kèm theo Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH có mã số QLCTNH:……………...do
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần…….ngày……tháng…… năm…….)

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN
HOÀNG VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)

TP. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)

Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1.

PHẦN KHAI CHUNG VỀ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

1.1. Tên chủ nguồn thải : Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Hoàng Vinh
Địa chỉ trụ sở chính : 29 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP. HCM.
Email

: du_tran@hoangvinhhotel.vn

Điện thoại

: 08 3930 4768

Tài khoản số

: 0071004534585 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt

Fax: 08 3930 4558

Nam, chi nhánh TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn có Hai Thành
viên trở lên, số: 4102057696, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17 tháng 01 năm 2009 do
Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): Ngô Quang Vinh
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 08 3930 4768
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH
Tên

: Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Hoàng Vinh

Địa chỉ

: 29 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP. HCM.

Điện thoại

: 08 3930 4768

Fax: 08 3930 4558

Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn có Hai Thành
viên trở lên, số: 4102057696, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17 tháng 01 năm 2009 do
Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.

1/3

2.

DỮ LIỆU VỀ SẢN XUẤT

2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất và số lượng sử dụng trung bình
STT

Nguyên liệu thô/hoá chất

Số lượng trung bình (kg/năm)

1.

Khăn giấy, giấy vệ sinh

320

2.

Nước lau sàn, vệ sinh

50

3.

Bộ bàn chải đánh răng + kem đánh răng +
xà phòng tắm

150

4.

Nước hoa xịt phòng

20

5.

Dầu DO (chạy máy phát điện)

200

Tổng

740

2.2. Danh sách sản phẩm
STT

Tên sản phẩm

Số lượng trung bình/năm

1

Lượt khách lưu trú

3.600

3.

DỮ LIỆU VỀ CHẤT THẢI

3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên
STT
1
2
3
4
5

Tên chất thải

Trạng thái tồn tại Số lượng ...
CÔNG TY TNHH KIỀU HƯƠNG
BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
TP. Hồ Chí Minh tháng 5/2013
TP. Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2014
Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trang 2
Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 9 10 425