Ktl-icon-tai-lieu

Brand Health Check - Khám sức khoẻ thương hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Brand Health Check - Khám sức khoẻ thương hiệu
Ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông, thì
càng ít người tiêu dùng chi tiền vào lĩnh vực này. Kết
quả ra sao? Nhân viên tiếp thị nỗ lực hết mình để đạt
mục tiêu doanh thu mà quên mất uy tín thương hiệu.

Cần phải sáng suốt khi gợi lại chuyện nhàm chán và
tự hỏi: tôi không thể nhìn thấy rừng mà chỉ nhìn thấy
cây. Đã đến lúc báo động. Tôi đã viết bài báo này
nhằm giúp bạn nhìn thấy rừng - giúp bạn tránh được
việc đưa thương hiệu đến chỗ tự sát.

Hàng loạt vấn đề tôi sắp nói đến đều hiển nhiên
nhưng rất cần thiết. Tôi thật sự nhận thấy ngày càng
nhiều người xây dựng thương hiệu một cách máy
móc mà quên mất phần nền tảng của thương hiệu
làm ảnh hưởng xấu đến vị trí và thành quả của
thương hiệu.

Cuộc trắc nghiệm thương hiệu hôm nay và tuần tới,

tạo cơ hội kiểm tra xem bạn tập trung đầu tư cho
thương hiệu như thế nào. Cuộc trắc nghiệm hôm nay
yêu cầu bạn kiểm tra lĩnh vực của mình bằng năm
cách khác nhau. Tuần tới sẽ thêm năm cách nữa.
Hãy chuẩn bị. Câu hỏi rất đơn giản nhưng đều gồm
các vấn đề hóc búa.
1. Thông điệp chính

Theo các giới chuyên môn, thương hiệu của bạn cần
kết nối với các tên miền. Nhưng hãy cho tôi biết, điểm
chính yếu trong thông điệp của bạn trên website có rõ
ràng cho người xem không? Ba thông điệp then chốt
nào mà người sử dụng có được khi bỏ 10 phút vào
website của bạn?
2. Tính nhất quán.

Đây là yếu tố khá quan trọng khi bước vào điều hành
kinh doanh. Bạn phải chắc chắn thông tin chính yếu
của thương hiệu phản ánh tính nhất quán trong lĩnh

vực kinh doanh của mình, nhờ đó khách hàng mới tin
tưởng vào thông tin đó, tìm kiếm trang này đến trang
khác, từ thế giới thực tế, các cửa hàng, từ điện thoại
cầm tay, từ danh mục đến lĩnh vực của bạn,... Tóm
lại, chắc chắn một điều rằng trong mọi hình thức
chuyển tải thông tin về thương hiệu, khách hàng của
bạn không nghi ngờ về nơi mà họ cần đến và tại sao
đến đó.

Điểm khác nữa là: Tính nhất quán còn là nền tảng
cần thiết trong mọi khía cạnh tác động đến khách
hàng. Tính nhất quán còn thể hiện sự hợp lực giữa
thông điệp của thương hiệu và các phương tiện
truyền thông. Thông điệp thương hiệu của bạn trên
website (về âm điệu và cách thể hiện) có đồng nhất
với thông điệp phổ biến tại các cửa hàng không?
Trên truyền hình so với trên truyền thanh ra sao? So
với những tin tức đưa lên các tạp chí danh mục? Bạn
thể hiện được khoảng 50% thông điệp của mình nhất
quán - về âm sắc và nội dung trên các phương tiện
truyền thông không? Nếu có, bạn đã định hư...
Brand Health Check - Km sc khoẻ thương hiệu
Ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông, thì
càng ít người tiêu dùng chi tiền vào lĩnh vực này. Kết
qu ra sao? Nhân viên tiếp thị nỗ lực hết mình để đạt
mục tiêu doanh thu mà quên mất uy tín thương hiệu.
Cần phải sáng suốt khi gợi lại chuyện nhàm chán và
tự hỏi: tôi không thể nhìn thấy rừng mà chỉ nhìn thấy
cây. Đã đến lúc báo động. Tôi đã viết bài báo này
nhm giúp bạn nhìn thấy rừng - giúp bạn tránh được
việc đưa thương hiệu đến chỗ tự sát.
Hàng loạt vấn đề tôi sắp nói đến đều hiển nhiên
nhưng rất cần thiết. Tôi thật sự nhận thấy ngày càng
nhiều người xây dựng thương hiệu một cách máy
móc mà quên mất phần nền tảng của thương hiệu
làm ảnh hưởng xấu đến vị trí và thành quả của
thương hiệu.
Cuộc trắc nghiệm thương hiệu hôm nay và tuần tới,
Brand Health Check - Khám sức khoẻ thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Brand Health Check - Khám sức khoẻ thương hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Brand Health Check - Khám sức khoẻ thương hiệu 9 10 752