Ktl-icon-tai-lieu

Brand Singapore - Không nên thay đổi một thương hiệu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Brand Singapore - Không nên thay đổi một thương hiệu
Tháng trước, 1 chuyên mục về "những hình ảnh nổi
bật của các thương hiệu thuộc Trung Quốc” đã được
phát hành.

Nó có vẻ gần giống như 1 chuyên mục của năm
2008, nhưng vẫn đủ sức hút để tạo nên nhiều khác
biệt. Và bây giờ, lại 1 ấn bản từ tháng 5 năm 2007
trên tạp chí "The Business Times” (Singapore), đã
từng đánh dấu sự phát triển của 1 thương hiệu mang
tên Singapore, dù đã bị phai dấu qua năm tháng,
nhưng đây vẫn lôi kéo được sự quan tâm của độc
giả.
Những nỗ lực cuối cùng của chính phủ để tạo dựng
và truyền đạt đến mọi người về 1 đất nước Singapore
đầy lôi cuốn, ấn tượng và đặc biệt…đối với du khách
thường luôn gặp phải thất bại.
Những dấu hiệu này sẽ luôn như vậy bởi 3 lý do sau:
(1) Sự sai lầm trong công tác đánh giá nhu cầu thị
trường và thị hiếu khách hàng mà Singapore có thể

đáp ứng (2) Bởi đất nước này chưa tự nhận thức
được vị trí của mình trong giai đoạn hiện nay và (3)
bởi vì đa số (hy vọng là không phải toàn bộ) các cố
vấn viên luôn phản hồi lại ý kiến của khách hàng
bằng những gì khách hàng muốn có, thay vì những gì
thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.

Thương hiệu Singapore đang ở vị trí rất vững vàng và
nổi bật nhưng với lĩnh vực khác, đó chính là: thương
mại.
Điều này có lẽ không thể thỏa mãn hoặc chưa đủ
thỏa mãn ý kiến của tất cả mọi người, nhưng sự thật
là như vậy.

1 thương hiệu có vị thế đầy hấp dẫn và vững vàng
phải dựa trên nền tảng của sự chân thật. Nó có và có
thể sẽ bị phản bác bởi rất nhiều người cho rằng
Singapore được biết đến như 1 đất nước có vô số
các danh lam thắng cảnh và nhiều loại hình du lịch
nhắm đển mọi tầng lớp các du khách tạo nên 1 tiềm
năng to lớn cho ngành du lịch nước này cả du khách
trong và ngoài nước và cả những người thuộc cả 2
loại trên. Và theo họ tất cả điều đó chính là những
chân lý đã tạo nên thương hiệu quốc gia này. Nhưng
thực tế, còn có những sự thật có vẻ đúng hơn khi nói
đến Singapore.
Những nỗ lực nhằm tóm gọn những quan điểm và
diễn đạt toàn bộ "Sự thật” về Singapore để có được 1
lý luận đạt được nhiều nhất có thể những ý kiến tán
thành từ phía công chúng, đã dừng lại ở việc đưa ra
1 thông điệp có vẻ mộc mạc, nhưng rất vững chãi về
vị trí hiện giờ của đất nước này.
Singapore hiện nay là 1 thương hiệu mạnh mẽ, được
tin tưởng, được thèm khát và rất vững chắc. Thương

hiệu này đã tạo nên sự khác biệt , sự khác biệt mà
không có đối thủ nào có cơ hội, dù là nhỏ nhất, có thể
cạnh tranh. Vị trí đó đã được gầy dựng suốt 42 năm
qua trên toàn cầu. Nó,...
Brand Singapore - Không nên thay đổi một thương hiệu
Tháng trước, 1 chuyên mục v"những hình nh nổi
bật của các thương hiệu thuộc Trung Quốc” đã được
phát hành.
Nó có vẻ gần giống như 1 chuyên mục của năm
2008, nhưng vẫn đủ sức t để tạo nên nhiều kc
bit. Và y giờ, lại 1 ấn bản t tháng 5 năm 2007
trên tạp chí "The Business Times” (Singapore), đã
từng đánh dấu sự phát triển của 1 thương hiệu mang
tên Singapore, dù đã bị phai dấu qua năm tháng,
nhưng đây vẫn lôi kéo được sự quan tâm của độc
gi.
Những nỗ lực cuối cùng của chính phủ đtạo dựng
truyền đạt đến mọi người về 1 đất nước Singapore
đầy lôi cuốn, n tượng đặc biệt…đối với du khách
thường luôn gặp phải thất bại.
Những dấu hiệu này sluôn nvậy bởi 3 do sau:
(1) S sai lầm trong công tác đánh giá nhu cầu th
trường và thhiếu khách hàng Singapore th
Brand Singapore - Không nên thay đổi một thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Brand Singapore - Không nên thay đổi một thương hiệu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Brand Singapore - Không nên thay đổi một thương hiệu 9 10 785