Ktl-icon-tai-lieu

các câu nói nổi tiếng của KTS

Được đăng lên bởi trangdailavare
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. ELIEL SAARINEN :
Các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm khi binh đồ án thường hay vẽ vời mông lung và không có
căn cứ cho những nét vẽ. Câu nói của ELIEL SAARINEN là một trong những chú ý:
"Hãy luôn thiết kế một điều gì đó trong việc ghi nhận nó trong ngữ cảnh lớn hơn của nó Một chiếc ghế trong một căn phòng, một căn phòng trong một căn nhà, một căn nhà trong
một trong một ngữ cảnh, một ngữ cảnh trong tổng thể của thành phố...." - ELIEL
SAARINENKts. ELIEL SAARINEN
Eero Saarinen, Phi trường Quốc
Tế Dulles, Chantilly, Virginia
2. TADAO ANDO :
Phát biểu tại lễ trao giải Pritzker
năm 1995, Tadao Ando
nói: “Tôi tin rằng kiến trúc không nên nói quá nhiều, nên giữ im lặng và để cho thiên
nhiên trong vỏ bọc của ánh sáng Mặt trời và gió lên tiếng”.
Quan điểm kiến trúc của Tadao Ando:
“Theo tôi, có 3 thành tố tối cần thiết để hình thành một tác phẩm kiến trúc:
Thứ nhất là vật liệu chân thực, như bê tông trần hay gỗ không sơn.
Thứ hai là hình học nguyên chất, không pha tạp mà đền Pantheson là một thí dụ. Đây là
một yếu tố cơ bản để tạo nên sự hiện diện rõ rệt cho kiến trúc. Nó có thể là một khối đặc,
nhưng thường là một khung 3 chiều, bởi khung 3 chiều rất phù hợp với hình học nguyên
chất.
Thứ ba là thiên nhiên. Tôi không muốn nói là thiên nhiên tự nhiên, mà là thiên nhiên đã
được thuần hóa, đã được con người trật tự hóa, tương phản với thiên nhiên hỗn độn. khi
kiến trúc gồm vật liệu và hình học, thì thiên nhiên ấy sẽ giúp cho kiến trúc đạt đến mức
độ trừu tượng. Lúc ấy kiến trúc sẽ chỉ có mãnh lực và trở nên rạng rỡ. Và chỉ khi ấy mới
tạo nên được một hình ảnh làm xúc động lòng người.”

"Các KTS nổi tiếng trên thế giới đều trưởng thành trong thế giới của những người thợ.
Họ đều công nhận, hoặc kế thừa, học tập ai đó/ cái gì đã có. " Tadao Ando.

Tadao Ando: "Khi thiết kế tôi dùng rất nhiều phương pháp và công cụ khác nhau để phát
triển một đồ án như là vẽ tay, máy tính hay mô hình, tôi sẽ chọn một kỹ thuật phù hợp
nhất cho mỗi giai đoạn thiết kế nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ bắt đầu với các
bảng vẽ phác thảo tay"

Kts. Tadao Ando

Nhà Thờ Ánh Sáng / Tadao
Ando
3. Oscar Niemeyer :
“Khi bạn có một không gian lớn
để chinh phục, đường cong là giải pháp tự nhiên” Oscar Niemeyer

Kts. Oscar Niemeyer.

Toà nhà Quốc hội Brazil bên
cạnh
đại
lộ
Eixo
Monumental / Oscar Niemeyer.

4. Peter Zumthor :
“Trước nhất, kiến trúc phải tôn trọng địa điểm, không gian văn hóa bản địa và các
bài học vô giá của lịch sử”. Peter Zumthor, người đoạt giải Pritzker 2009.

Kts. Peter Zumthor
5...
1. ELIEL SAARINEN :
Các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm khi binh đồ án thường hay vẽ vời mông lungkhông
căn cứ cho những nét vẽ. Câu nói của ELIEL SAARINEN là một trong những chú ý:
"Hãy luôn thiết kế một điều gì đó trong việc ghi nhận nó trong ngữ cảnh lớn hơn của nó -
Một chiếc ghế trong một căn phòng, một căn phòng trong một căn nhà, một căn nhà trong
một trong một ngữ cảnh, một ngữ cảnh trong tổng thể của thành phố...." - ELIEL
SAARINEN-
Kts. ELIEL SAARINEN
Eero Saarinen, Phi trường Quốc
Tế Dulles, Chantilly, Virginia
2. TADAO ANDO :
Phát biểu tại lễ trao giải Pritzker
năm 1995, Tadao Ando
nói: “Tôi tin rằng kiến trúc không nên nói quá nhiều, nên giữ im lặng và để cho thiên
nhiên trong vỏ bọc của ánh sáng Mặt trời và gió lên tiếng”.
Quan điểm kiến trúc của Tadao Ando:
“Theo tôi, có 3 thành tố tối cần thiết để hình thành một tác phẩm kiến trúc:
Thứ nhất là vật liệu chân thực, như bê tông trần hay gỗ không sơn.
Thứ hai là hình học nguyên chất, không pha tạp mà đền Pantheson là một thí dụ. Đây là
một yếu tố cơ bản để tạo nên sự hiện diện rõ rệt cho kiến trúc. Nó có thể là một khối đặc,
nhưng thường là một khung 3 chiều, bởi khung 3 chiều rất phù hợp với hình học nguyên
chất.
Thứ ba là thiên nhiên. Tôi không muốn nói là thiên nhiên tự nhiên, mà là thiên nhiên đã
được thuần hóa, đã được con người trật tự hóa, tương phản với thiên nhiên hỗn độn. khi
kiến trúc gồm vật liệu và hình học, thì thiên nhiên ấy sẽ giúp cho kiến trúc đạt đến mức
độ trừu tượng. Lúc ấy kiến trúc sẽ chỉ có mãnh lực và trở nên rạng rỡ. Và chỉ khi ấy mới
tạo nên được một hình ảnh làm xúc động lòng người.”
"Các KTS nổi tiếng trên thế giới đều trưởng thành trong thế giới của những người thợ.
Họ đều công nhận, hoặc kế thừa, học tập ai đó/ cái gì đã có. " Tadao Ando.
các câu nói nổi tiếng của KTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các câu nói nổi tiếng của KTS - Người đăng: trangdailavare
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
các câu nói nổi tiếng của KTS 9 10 948