Ktl-icon-tai-lieu

các nước tư bản

Được đăng lên bởi hangbin
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II

CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA
HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 – 1939)
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 – 1939)

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống
Vecxai-Oasinhtơn
Sau CTTG I, để phân chia
quyền lợi các nước tư bản đã
làm gì?

Cung điện Versailles

Hội nghị Versailles

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ
thống Vecxai-Oasinhtơn.
- Sau CTTG I  Hệ thống V-O được thiết lập

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ
thống Vecxai-Oasinhtơn.

Với hệ thống Vécxai – Oasinhtơn
trật tự thế giới mới được thiết lập
như thế nào?

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ
thống Vecxai-Oasinhtơn.
*Đức: mất 1/8 đất đai,
gần ½ dân số, 1/3 mỏ sắt,
gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản
lượng than, gần 1/3 sản
lượng thép và gần 1/7
diện tích trồng trọt

* Đế quốc Áo- Hung: bị
tách thành 2 nước nhỏ (Áo
và Hunggari)

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ
thống Vecxai-Oasinhtơn
- Phân chia thế giới và quyền lợi giữa các nước tư bản
thắng trận.
- Áp đặt, nô dịch các nước bại trận (đặc biệt các nước
thuộc địa và phụ thuộc)

Lloyd George, Clemenceau và Wilson đến
Cung điện Versailles để đàm phán

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ
thống Vecxai-Oasinhtơn
- Phân chia thế giới và quyền lợi giữa các nước tư bản
thắng trận.
- Áp đặt, nô dịch các nước bại trận (đặc biệt các nước
thuộc địa và phụ thuộc)
- Tính chất: đế quốc chủ nghĩa  ĐQ>< ĐQ

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ
thống Vecxai-Oasinhtơn
*Nguyên soái Phốcnguyên Tổng tư lệnh
quân Đồng minh ở châu
Âu đã nói: Đây không
phải là hòa bình. Đây là
cuộc lưu chiến trong 20
năm”

*Uyliam Bulit, cộng tác
viên đắc lực của Uyn-xton
khẳng định: Hội nghị hòa
bình chỉ làm được một việc
là chuẩn bị những xung đột
quốc tế trong tương lai...”

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ
thống Vecxai-Oasinhtơn
- Sau CTTG I  Hệ thống V-O được thiết lập
 Trật tự thế giới mới được hình thành, phản ánh
tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản.
 Hội quốc liên ra đời nhằm duy trì trật tự thế giới.

2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và
hậu quả của nó.
Nguyên nhân:
- Do chạy theo lợi nhuận  cung
vượt quá xa cầu  mất cân bằng
kinh tế

Ngày thứ năm đen tối của phố Uôn
• Tháng 3/1929, Ec-be Hu-vơ nhận chức tổng
thống thứ 31 của nước Mĩ đã từng nói: “chúng
ta sẽ nhanh chóng xóa bỏ đói nghèo, tương lai
mỗi gia đình sẽ có một chiếc xe hơi trong gara, cứ
mở nồi ra là sẽ có một con gà”
• Ngày 23/10/1929, thời báo Niu Ooc Hoa Kì đã
đăng tải bài nói chuyện ...
CHƯƠNG II
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA
HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 – 1939)
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 – 1939)
các nước tư bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nước tư bản - Người đăng: hangbin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
các nước tư bản 9 10 140