Ktl-icon-tai-lieu

Các Phương Pháp định giá thương hiệu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ã Thương Hiệu – tài sản có giá trị.
ã
ã Các cách tiếp cận trong định giá thương hiệu.
ã
ã Một số phương pháp định giá của các tác giả, tổ chức có uy tín trên thế giới.
ã
ã Thảo Luận
Tiếp Cận 1 A:
- Tổng Hợp toàn bộ chi phí hợp lý trong quá khứ dùng trong việc xâu dựng thương hiệu: quảngcáo, khuyến mại, xây dựng hệ thống phân phối
- Tính về giá trị hiện tại (100 đồng trong quá khứ sẽ có giá trị hơn 100 đồng hiện tại, công thức tính:
- “Có thể” nhân thêm yếu tố thành công.
Các Phương Pháp định giá thương hiệu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Các Phương Pháp định giá thương hiệu 9 10 174