Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trình bày các loại hạch toán
* HT nghiệp vụ kỹ thuật: - K/n: là sự quan sát phán ánh và giám đốc trực tiếp từng n/v kinh tế kỹ thuật cụ thể nhằm chỉ đạo thường xuyên kịp thời các nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật đó.
- Đối tượng: Các hiện tượng ktế cụ thể như tiến độ sxkd, cung cấp tiêu thụ và thước đo sử dụng là cả 3 loại thước đo; Thước đo hiện vật, lao động, tiền tệ
-PP thu thập thông tin: Sử dụng tất cả các pp đơn giản như: điện thoại, điện báo truyền miệng, chứng từ ban đầu.
- Đặc điểm của thông tin:
+ Phản ánh khách thể 1 cách rời rạc, ko p/a toàn bộ về sự vật hiện tượng cũng như quá trình vận động của nó.a
+ Lĩnh vực thuộc khách thể của thông tin rất rộng nhưng ko phải luôn luôn đầy đủ
+ Là kết quả của giai đoạn đầu quá trình nhận thức phục vụ cho nhu cầu kịp thời hơn là toàn diện
* HT thống kê: - K/n: là 1 môn khoa học độc lập, nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ với mặt chất của các hiện tượng kinh tế XH số lớn trong điều kiện thời gian và ko gian cụ thể nhằm rút ra bản chất và quy luật về sự phát triển của các hiện tượng sự vật đó
- Đối tượng: là các hiện tượng kinh tế, XH
- Thước đo sd: cả 3 loại thước đo
- PP thu thập thông tin: chỉ số, bình quân, tương đối, tuyệt đối
- Đặc điểm của thông tin:
+ Lĩnh vực tt rộng(cả nước, nghành, địa phương )
+ Các tt được cung cấp tại thời gian và ko gian cụ thể
Câu hỏi môn Nguyên lý kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Câu hỏi môn Nguyên lý kế toán 9 10 32