Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi vấn đáp lịch sử quan hệ quốc tế

Được đăng lên bởi huyen9330
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP LS QHQT II
Câu hỏi tổng hợp
1. Nêu và phân tích cục diện thế giới sau CTTG II (so sánh lực lượng, các vấn đề cần giải quyết,
mục tiêu-lợi ích…)
2. Nguyên nhân dẫn đến CTL
3. Nêu và phân tích những đặc điểm cơ bản CTL
4. Ảnh hưởng của quan hệ Đông – Tây đến các cuộc xung đột đột khu vực ở Thế giới 3
5. Phân tích sự thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ từ chính quyền Truman đến Nixon.
6. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự hình thành hệ thống XHCN
7. Đánh giá mô hình và sự vận động trong quan hệ giữa các nước XHCN trong CTL
8. Đặc điểm quan hệ Mỹ - Tây Âu- NB trong từng giai đoạn cụ thể
- 1945 – hết 1950s
- 1960s đến kết thúc CTL
9. Phân tích đặc điểm đối đầu và hòa dịu trong quan hệ Xô – Mỹ
10.Nêu và phân tích những khó khăn (thuận lợi – nếu có) của các nước Á, Phi (Thế giới 3) gặp phải
sau khi giành được độc lập và trong thập kỷ 80. Khuynh hướng giải quyết.
11.Tác động quốc tế của việc Liên Xô sụp đổ
12.Phân tích những đặc điểm của bản của QHQT sau CTL
13.Phân tích những xu thế nổi trội của QHQT sau CTL
14.Nêu và phân tích những nguy cơ đe dọa đến tình hình an ninh châu Âu sau CTL
15.Những khó khăn mà NATO, EU phải đối phó khi mở rộng về phía Đông
16.Phân tích những nguyên nhân giúp khu vực Châu Á – TBD trở nên ổn định hơn so với các khu
vực khác sau CTL.
17.Những cơ sở của việc mở rộng ASEAN sau CTL
18.Đặc điểm của các điểm nóng tại khu vực CT-TBD sau CTL
Câu hỏi cụ thể
19.Việc giải quyết vấn đề Việt Nam hoặc bán đảo Triều Tiên sau CTTG II (chọn 1 trong 2)
20.Kết quả Hội nghị Geneva 1954 về Đông Dương
21.Nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 1961-1962
22.Nguyên nhân và cách giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Ba Lan, Hungary (1956), Tiệp Khắc
1968, xung đột biên giới Xô – Trung 1969.
23.Hội nghị Belgrade 1961: thành lập PTKLK
24.Những nội dung chính của Thông cáo Thượng Hải 1972
25.Nguyên nhân cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973
26.Học thuyết Fukuda 1977 về Đông Nam Á
27.Hội nghị Bangkok 1967 thành lập ASEAN
28.Nội dung và ý nghĩa của “Định ước cuối cùng” của Hội nghị Helsinki 1973 về an ninh và hòa
bình ở Châu Âu
29.Nội dung chính và ý nghĩa của Hiệp ước Xô – Việt 1978
30.Sự thành lập Kominform, SEV, Varsava
31.Học thuyết Truman, kế hoạch Marshall, sự thành lập NATO
32.Chính sách hướng đông Ost Politik
33.Quá trình mở rộng ASEAN-6 thành ASEAN-10
34.Ý nghĩa của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ 1997

...
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP LS QHQT II
Câu hỏi tổng hợp
1. Nêu phân tích cục diện thế giới sau CTTG II (so sánh lực lượng, các vấn đề cần giải quyết,
mục tiêu-lợi ích…)
2. Nguyên nhân dẫn đến CTL
3. Nêu và phân tích những đặc điểm cơ bản CTL
4. Ảnh hưởng của quan hệ Đông – Tây đến các cuộc xung đột đột khu vực ở Thế giới 3
5. Phân tích sự thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ từ chính quyền Truman đến Nixon.
6. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự hình thành hệ thống XHCN
7. Đánh giá mô hình và sự vận động trong quan hệ giữa các nước XHCN trong CTL
8. Đặc điểm quan hệ Mỹ - Tây Âu- NB trong từng giai đoạn cụ thể
- 1945 – hết 1950s
- 1960s đến kết thúc CTL
9. Phân tích đặc điểm đối đầu và hòa dịu trong quan hệ Xô – Mỹ
10.Nêu và phân tích những khó khăn (thuận lợinếu có) của các nước Á, Phi (Thế giới 3) gặp phải
sau khi giành được độc lập và trong thập kỷ 80. Khuynh hướng giải quyết.
11.Tác động quốc tế của việc Liên Xô sụp đổ
12.Phân tích những đặc điểm của bản của QHQT sau CTL
13.Phân tích những xu thế nổi trội của QHQT sau CTL
14.Nêu và phân tích những nguy cơ đe dọa đến tình hình an ninh châu Âu sau CTL
15.Những khó khăn mà NATO, EU phải đối phó khi mở rộng về phía Đông
16.Phân tích những nguyên nhân giúp khu vực Châu Á TBD trở nên ổn định hơn so với các khu
vực khác sau CTL.
17.Những cơ sở của việc mở rộng ASEAN sau CTL
18.Đặc điểm của các điểm nóng tại khu vực CT-TBD sau CTL
Câu hỏi cụ thể
19.Việc giải quyết vấn đề Việt Nam hoặc bán đảo Triều Tiên sau CTTG II (chọn 1 trong 2)
20.Kết quả Hội nghị Geneva 1954 về Đông Dương
21.Nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 1961-1962
22.Nguyên nhân cách giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Ba Lan, Hungary (1956), Tiệp Khắc
1968, xung đột biên giới Xô – Trung 1969.
23.Hội nghị Belgrade 1961: thành lập PTKLK
24.Những nội dung chính của Thông cáo Thượng Hải 1972
25.Nguyên nhân cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973
26.Học thuyết Fukuda 1977 về Đông Nam Á
27.Hội nghị Bangkok 1967 thành lập ASEAN
28.Nội dung ý nghĩa của “Định ước cuối cùng” của Hội nghị Helsinki 1973 về an ninh hòa
bình ở Châu Âu
29.Nội dung chính và ý nghĩa của Hiệp ước Xô – Việt 1978
30.Sự thành lập Kominform, SEV, Varsava
31.Học thuyết Truman, kế hoạch Marshall, sự thành lập NATO
32.Chính sách hướng đông Ost Politik
33.Quá trình mở rộng ASEAN-6 thành ASEAN-10
34.Ý nghĩa của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ 1997
Câu hỏi thi vấn đáp lịch sử quan hệ quốc tế - Người đăng: huyen9330
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi thi vấn đáp lịch sử quan hệ quốc tế 9 10 40