Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA MẠO

Được đăng lên bởi tuanthanh1985
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2898 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA MẠO
‫٭٭٭٭٭٭‬
1. Điểm kỳ dị là gì?
Điểm vô cùng đặc và vô cùng nóng
2. Ngân hà?
Trái đất nằm trong 1 hệ mặt trời thuộc 1 thiên hà có tên là ngân hà
3. Khí quyển trái đất là gì ?
Là lớp không khí bao quanh trái đất, gồm: 78% Nitơ, 21% Oxy, còn lại 1% là Agron, CO2 và
một lượng rất nhỏ các khí khác.
4. Khoáng chất là gì?
Là những hợp chất giống nhau về thành phần và cấu tạo được hình thành trong điều kiện tự
nhiên do các quá trình lý, hóa học của vỏ trái đất.
5. Phong hóa là gì?
Dưới tác động của khí hậu và thực vật mà trạng thái vật lý và hóa học của đá và khoáng chất
trên bề mặt đất bị biến đổi.
6. Các loại đá hình thành đất
Đá Macma
Đá trầm tích
Đá biến chất
7. Phong hóa được chia làm mấy loại: 3 loại
Phong hóa lý học
Phong hóa hóa học
Phong hóa sinh học
8. Các quá trình trong phong hóa hóa học: 4 quá trình
Quá trình Oxy hóa
Quá trình hòa tan
Quá trình hydrat hóa
Quá trình thủy phân
9. Các loại mẫu chất được hình thành
- Do nước cuốn đi: trầm tích hồ
Dòng chảy: phù sa
Trầm tích biển
- Tích tụ do trọng lực: sườn tích
- Di chuyển do gió
10. Các yếu tố hình thành đất: 5 yếu tố
Địa hình, khí hậu, sinh vật, đá mẹ và thời gian
11. Các thành phần của đất:
Nước 25%, khí 25%, rắn 45% còn lại 5% là sinh vật, vi sinh vật, rễ cây.
12. Các tầng đất chính: 7 tầng
13. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quan trọng của màu sắc đất:
- Hàm lượng chất hữu cơ
- Loại oxyt sắt và hydroxyt sắt
- ĐK thoát nước
- Sự hiện diện của tầng phèn
14. Khoáng chất có mấy loại: 2 loại
Khoáng nguyên sinh và khoáng thứ sinh

15. Khí quyển gồm có các tầng: 6 tầng
Đối lưu, bình lưu, tầng ozon, tầng giữ, thượng tầng và tầng ngoài.
16. Thế nào là các yếu tố hình thành đất:
Là các yếu tố tác động vào quá trình hình thành đất và làm cho đất được hình thành.
17. Địa mạo là gì ?
Là các đặc tính bề mặt của lớp vỏ trái đất: hình dạng, tính chất, nguồn gốc sự phát triển cũng
như những biến động đang diễn ra.
18. Bề mặt địa mạo?
- Một bộ phận của bề mặt đất đai được xác định trong không gian và thời gian.
- Một phần của bề mặt trái đất được nghiên cứu và lập bản đồ.
19. Thế nào là bề mặt tích tụ? Bề mặt xói mòn?
- Bề mặt tích tụ là bề mặt không bị xói mòn và giữ nguyên hình dạng ban đầu dưới tác động của
quá trình tích tụ.
- Bề mặt xói món là bề mặt được hình thành thông qua quá trình xói mòn và có thể có nhiều
hình dạng khác nhau.
20. Đặc tính của bề mặt địa mạo?
- Xói mòn
- Tích tụ
- Xói mòn và tích tụ
21. Lớp phủ sét?
Là vật liệu sét từ nơi khác di chuyển đến và di chuyển xuống bê...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA MẠO
٭٭٭٭٭٭
1. Điểm kỳ dị là gì?
Điểm vô cùng đặc và vô cùng nóng
2. Ngân hà?
Trái đất nằm trong 1 hệ mặt trời thuộc 1 thiên hà có tên là ngân hà
3. Khí quyển trái đất là gì ?
Là lớp không khí bao quanh trái đất, gồm: 78% Nitơ, 21% Oxy, còn lại 1% là Agron, CO2 và
một lượng rất nhỏ các khí khác.
4. Khoáng chất là gì?
Là những hợp chất giống nhau về thành phần và cấu tạo được hình thành trong điều kiện tự
nhiên do các quá trình lý, hóa học của vỏ trái đất.
5. Phong hóa là gì?
Dưới tác động của khí hậu và thực vật mà trạng thái vật lý và hóa học của đá và khoáng chất
trên bề mặt đất bị biến đổi.
6. Các loại đá hình thành đất
Đá Macma
Đá trầm tích
Đá biến chất
7. Phong hóa được chia làm mấy loại: 3 loại
Phong hóa lý học
Phong hóa hóa học
Phong hóa sinh học
8. Các quá trình trong phong hóa hóa học: 4 quá trình
Quá trình Oxy hóa
Quá trình hòa tan
Quá trình hydrat hóa
Quá trình thủy phân
9. Các loại mẫu chất được hình thành
- Do nước cuốn đi: trầm tích hồ
Dòng chảy: phù sa
Trầm tích biển
- Tích tụ do trọng lực: sườn tích
- Di chuyển do gió
10. Các yếu tố hình thành đất: 5 yếu tố
Địa hình, khí hậu, sinh vật, đá mẹ và thời gian
11. Các thành phần của đất:
Nước 25%, khí 25%, rắn 45% còn lại 5% là sinh vật, vi sinh vật, rễ cây.
12. Các tầng đất chính: 7 tầng
13. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quan trọng của màu sắc đất:
- Hàm lượng chất hữu cơ
- Loại oxyt sắt và hydroxyt sắt
- ĐK thoát nước
- Sự hiện diện của tầng phèn
14. Khoáng chất có mấy loại: 2 loại
Khoáng nguyên sinh và khoáng thứ sinh
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA MẠO - Trang 2
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA MẠO - Người đăng: tuanthanh1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA MẠO 9 10 555