Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu cảu Bộ tài chính

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần:
- Quy định chung;
- Hệ thống tài khoản kế toán;
- Hệ thống báo cáo tài chính;
- Chế độ chứng từ kế toán;
- Chế độ sổ kế toán.
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 9 10 289