Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập H. : ĐHKHXH & NV , 2010

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chính sách phát triển mạng lưới thông tin
khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
nông thôn trong thời kỳ hội nhập
H. : ĐHKHXH &
NV , 2010
90 tr.
Số trang

Trịnh Vũ Hồng Nga
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách Khoa học và Công nghệ; Mã số: 60.34.70
Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Cao Đàm
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa
học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập.
Thực trạng mạng lưới thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp nông thôn tại một số
tỉnh phía Bắc. Đề xuất chính sách phát triển mạng lưới thông tin KH&CN phục vụ
nông nghiệp nông thôn các tỉnh phía Bắc trong thời kỳ hội nhập.
Keywords: Khoa học công nghệ; Nông nghiệp; Chính sách phát triển; Thông tin khoa
học; Quản lý khoa học
Content
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là nòng cốt dẫn tới sự hình thành xã
hội thông tin, trong đó thông tin đóng vai trò quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển bền
vững. Thông tin khoa học và công nghệ đã trở thành một trong những nguồn lực phát triển
quan trọng của mỗi quốc gia. Sự phân biệt giàu – nghèo hiện đang là vấn đề nan giải của cả
nhân loại, song ở một chừng mực nhất định thế giới đang phải đối mặt với sự phân biệt
nghiêm trọng hơn, khó khắc phục hơn, đó là sự phân biệt về thông tin. Trên quy mô toàn cầu
cũng như trong mỗi quốc gia, mỗi địa phương, ở đâu cũng có sự phân biệt giữa một nhóm
người có thông tin và nhóm người không có thông tin. Ngày nay, bị tước bỏ hoặc không có cơ
hội truy cập, sử dụng thông tin đồng nghĩa với việc bị đặt sang bên lề của sự phát triển.
Nông nghiệp và nông thôn là khu vực đông dân cư nhất, lại có trình độ phát triển nhìn
chung là thấp nhất so với các khu vực khác của nền kinh tế. Nông dân chiếm hơn 70% dân số

và hơn 76% lực lượng lao động cả nước, đóng góp từ 25% - 27% GDP của cả nước. Mặt
khác, khu vực nông thôn hiện có tài nguyên lớn về đất đai và các tiềm năng thiên nhiên: hơn 7
triệu ha đất canh tác, 10 triệu ha đất canh tác chưa sử dụng; các mặt hàng xuất khẩu của Việt
Nam chủ yếu là sản phẩm nông - lâm - hải sản (như cà-phê, gạo, hạt tiêu...). Nông nghiệp
nông thôn còn giữ vai trò chủ đạo trong việc cung cấp các nguồn nguyên, vật liệu cho phát
triển công nghiệp - dịch vụ. Bộ mặt nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong thời gian vừa qua
đã có nhiều đổi mới, từ chỗ bị thiếu ăn, phải nhập khẩu gạo, đến nay đã và đang xuất khẩu
gạo đứng thứ ha...
Chính sách phát triển mạng lưới thông tin
khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
nông thôn trong thời k hội nhập
H. : ĐHKHXH &
NV , 2010
Số trang
90 tr.
Trịnh Hồng Nga
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính ch Khoa học và Công nghệ; số: 60.34.70
Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Cao Đàm
m bảo v: 2010
Abstract: Trình bày sở luận vchính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa
học và công nghệ (KH&CN) phục vnông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hi nhp.
Thực trạng mạng lưới thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp nông thôn tại một số
tnh pa Bắc. Đề xuất chính sách phát triển mạng lưới thông tin KH&CN phục vụ
nông nghiệp nông thôn các tnh phía Bắc trong thời kỳ hi nhập.
Keywords: Khoa học công nghệ; ng nghiệp; Chính sách phát triển; Thông tin khoa
học; Quản khoa học
Content
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại nòng cốt dẫn tới sự hình thành
hội thông tin, trong đó thông tin đóng vai trò quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển bền
vững. Thông tin khoa học công nghệ đã trở thành một trong những nguồn lực phát triển
quan trọng của mỗi quốc gia. Sự phân biệt giàu nghèo hiện đang là vấn đnan giải của cả
nhân loại, song một chừng mực nhất định thế giới đang phải đối mặt với s phân biệt
nghiêm trọng hơn, khó khắc phục n, đó là sự phân biệt về thông tin. Trên quy mô toàn cầu
cũng như trong mỗi quốc gia, mi đa phương, đâu cũng sự phân biệt giữa một nhóm
ngườithông tin và nhóm người không có thông tin. Ngày nay, bị tước bỏ hoặc không có
hội truy cập, sử dụng thông tin đồng nghĩa với việc bị đặt sang bên lề của sự phát triển.
Nông nghiệp và nông thôn là khu vực đông dân nhất, lại trình độ phát triển nhìn
chung thấp nhất so với các khu vực khác của nền kinh tế. Nông dân chiếm hơn 70% dân số
Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập H. : ĐHKHXH & NV , 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập H. : ĐHKHXH & NV , 2010 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập H. : ĐHKHXH & NV , 2010 9 10 261