Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Được đăng lên bởi huynhngocphuongmai-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Thời gian:

8h Thứ 3 ngày 24 tháng 09 năm 2013.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà An Phát – Lô B14- D21, Khu đô thị mới
Cầu Giấy, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
8:00-8:30

Đón tiếp đại biểu

8:30-8:35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình hội thảo

8:35-8:40

Phát biểu khai mạc hội thảo
Trần Thế Loãn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

8:40-9:00

Quy cách bố trí kho lưu giữ và dán nhãn cho CTNH
– ThS. Nguyễn Ngọc Châu – Tư vấn

9:00-9:20

Đánh giá rủi ro cho quá trình vận chuyển, lưu giữ PCB và kế hoạch ứng phó
sự cố
– ThS. Đỗ Thanh Bái – Chuyên gia tư vấn

9:20-9:35

Nghỉ giải lao

9:35-10:00

Chia sẻ kinh nghiệm về khắc phục sự cố gặp phải trong quản lý CTNH
– Đại diện địa điểm 1

10:00-10:25

Chia sẻ kinh nghiệm về khắc phục sự cố gặp phải trong quản lý CTNH
– Đại diện địa điểm 2

10:25-11:00

Khả năng áp dụng khung quản lý PCB tại các địa điểm lưu giữ PCB được
chọn
– TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai

11:00 -12:00

Trao đổi thảo luận về các nội dung:
- Vị trí được chọn lựa lưu giữ PCB;
- Các khó khăn gặp phải khi triển khai dự án tại địa điểm;
- Ý kiến của các địa điểm về việc áp dụng khung quản lý PCB
- Biên bản ghi nhớ cho việc cam kết tham gia lưu giữ PCB tại các địa điểm

12:00-13:30

Nghỉ trưa

13:30-16:00

Tiếp tục trao đổi thảo luận

16:00 – 16:30 Bế mạc hội thảo

...
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Thời gian: 8h Thứ 3 ngày 24 tháng 09 năm 2013.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà An Phát – Lô B14- D21, Khu đô thị mới
Cầu Giấy, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
8:00-8:30 Đón tiếp đại biểu
8:30-8:35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình hội thảo
8:35-8:40 Phát biểu khai mạc hội thảo
Trần Thế Loãn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án
8:40-9:00 Quy cách bố trí kho lưu giữ và dán nhãn cho CTNH
ThS. Nguyễn Ngọc Châu – Tư vấn
9:00-9:20 Đánh giá rủi ro cho quá trình vận chuyển, lưu giữ PCB và kế hoạch ứng phó
sự cố
ThS. Đỗ Thanh Bái – Chuyên gia tư vấn
9:20-9:35 Nghỉ giải lao
9:35-10:00 Chia sẻ kinh nghiệm về khắc phục sự cố gặp phải trong quản lý CTNH
Đại diện địa điểm 1
10:00-10:25 Chia sẻ kinh nghiệm về khắc phục sự cố gặp phải trong quản lý CTNH
Đại diện địa điểm 2
10:25-11:00 Khả ng áp dụng khung quản PCB tại các địa điểm lưu giữ PCB được
chọn
TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai
11:00 -12:00 Trao đổi thảo luận về các nội dung:
- Vị trí được chọn lựa lưu giữ PCB;
- Các khó khăn gặp phải khi triển khai dự án tại địa điểm;
- Ý kiến của các địa điểm về việc áp dụng khung quản lý PCB
- Biên bản ghi nhớ cho việc cam kết tham gia lưu giữ PCB tại các địa điểm
12:00-13:30 Nghỉ trưa
13:30-16:00 Tiếp tục trao đổi thảo luận
16:00 – 16:30 Bế mạc hội thảo
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN - Người đăng: huynhngocphuongmai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 9 10 246