Ktl-icon-tai-lieu

Cổ tức và phát triển doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cổ tức và phát triển doanh nghiệp

Khi đồng vốn của doanh nghiệp ngày càng được xã hội hóa, áp lực
của công chúng cổ đông đối với thành tích của doanh nghiệp ngày càng
tăng. Và đối với phần lớn cổ đông đại chúng thì thành tích hoạt động của
doanh nghiệp cuối cùng được đo lường bằng mức cổ tức được chia cho mỗi
cổ phần (EPS - Earning per share) và - hoặc là sự tăng giá của cổ phiếu trên
thị trường chứng khoán. Nhưng vì sự tăng giá của cổ phiếu cũng phần lớn
dựa trên EPS nên suy cho cùng, điều mà cổ đông đại chúng mong muốn đối
với kết quả hoạt động hàng năm của doanh nghiệp là một tỷ lệ chia cổ tức
cao. Xu hướng chia cổ tức cao của nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong thời
gian gần đây cho thấy họ đã bị cuốn theo chiều ngọn gió đòi hỏi của công
chúng với một mục tiêu kép, vừa quảng cáo hiệu quả của doanh nghiệp, vừa
nâng giá cổ phiếu.
Chia cổ tức cao là một điều tốt, chứng tỏ doanh nghiệp đang làm ra
tiền, nhưng không phải là điều tốt nhất. Doanh nghiệp Việt Nam, trước làn
sóng cạnh tranh của hội nhập, cần có một tầm nhìn và một chiến lược dài
hạn hơn. Từ một xuất phát điểm thấp, họ có thuận lợi là có thể phát triển
nhanh hơn trong giai đoạn đầu. Sự tăng trưởng nhanh chóng của nhiều

doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như ngân
hàng, công nghệ thông tin, công nghiệp nặng (cement, sắt thép), phân phối,
dịch vụ… với tốc độ phát triển hai chữ số mỗi năm minh chứng điều này.
Tuy nhiên, xét về đồng vốn, về quy mô hoạt động, về thị phần của sản phẩm,
về danh tiếng thương hiệu, họ vẫn còn quá bé nhỏ so với những chàng
Goliath trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á (Trung Quốc, ASEAN), và
không thể so sánh với những ông khổng lồ đa quốc gia ở những nước công
nghiệp phát triển. Những chàng David của Việt Nam cần phải mạnh mẽ hơn,
được trang bị tốt hơn về các mặt khi ra đấu trường quốc tế. Để làm được
điều này, chính sách phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp cần thay đổi.
Tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuất và thị trường cho sản phẩm phải là
một sự lựa chọn ưu tiên hơn thay vì chia cổ tức với một tỷ lệ cao.
Đây không phải là một sự chọn lựa dễ dàng. Đó là cuộc đấu tranh
quyết liệt trong nội bộ cổ đông giữa lợi ích của người muốn bán trứng và
người muốn nuôi gà và không phải lúc nào những người có tầm nhìn xa đều
thắng. Đầu tư cho tương lai là một quyết định khó khăn vì đầu tư cho tương
lai đòi hỏi không những sự chấp nhận hy sinh lợi ích hiện tại mà còn phải có
một niềm tin vào sự thành công lớn hơn trong tương lai, một niềm tin chắn
chắn rằng...