Ktl-icon-tai-lieu

Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2074 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Con người trong tiểu thuyết Việt Nam
thời kỳ đổi mới
Nguyễn Thị Kim Tiến
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 62 22 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Khánh Thành, PGS.TS. Đoàn Đức Phương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu quan niệm nghệ thuật về con người và con người trong thể
loại tiểu thuyết. Phân tích hình tượng con người trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới:
con người dưới góc nhìn bản chất xã hội (người lính, người nông dân, người tri thức
); con người dưới góc nhìn loại hình văn học (con người lịch sử - văn hóa, con người
"huyền thoại", con người "dị biệt"). Tìm hiểu nghệ thuật biểu hiện con người trong
tiểu thuyết thời kỳ đổi mới qua nghệ thuật xây dựng nhân vật và ngôn ngữ nghệ
thuật.
Keywords. Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam;
Con người
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Quan niệm nghệ thuật về con người chịu sự chi phối bởi cá tính sáng tạo của nhà
văn. Khi tư duy nghệ thuật của nhà văn vận động biến đổi phù hợp với từng giai đoạn, từng
thời kỳ, từng trào lưu văn học thì quan niệm nghệ thuật về thế giới và con người của nhà văn
cũng thay đổi. Vì vậy, quan niệm về con người là một trong những vấn đề then chốt của đổi
mới văn học. Thông qua việc nghiên cứu quan niệm con người, chúng tôi xác định được mức
độ chiếm lĩnh, thể hiện, cắt nghĩa về con người ở tầm vi mô lẫn vĩ mô, ở chiều sâu không
gian lẫn thời gian của bất kỳ hiện tượng văn học nào. Nhờ đó, chúng ta có thể đánh giá được
sự đóng góp của một hiện tượng văn học qua phương thức phản ánh nội dung và hình thức
biểu đạt nghệ thuật cho tiến trình phát triển văn học.
1.2. Từ sau 1986, với công cuộc đổi mới xã hội, các nhà văn Việt Nam có sự thay đổi
về tư duy nghệ thuật trong việc tiếp cận với hiện thực đời sống con người. Theo đó, họ có cơ
hội nhìn lại, làm mới quan niệm nghệ thuật về con người theo một trường thẩm mỹ mới phù
hợp với nhu cầu tiếp nhận văn học. Con người trong văn học thời kỳ Đổi mới được các nhà
văn quan niệm không còn đơn giản, xuôi chiều, thay vào đó, nhà văn nhìn con người ở nhiều
thang bậc giá trị, ở những tọa độ ứng xử khác nhau, ở nhiều chiều kích, chân thực và toàn
diện hơn. Nhờ sự thay đổi quan niệm về con người, nhà văn đã cắt nghĩa các vấn đề cuộc
sống liên quan đến con người theo hướng đa chiều. Chính vì vậy, cấu trúc thế giới nghệ thuật
ở mọi thể loại văn học, từ đề tài, chủ đề phản ánh, kiểu thức kết cấu cho đến thế giới nhân
vật, đã có những thay đổi sáng tạo, thử nghiệm mớ...
Con người trong tiu thuyết Vit Nam
thi k đổi mi
Nguyn Th Kim Tiến
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 62 22 32 01
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Khánh Thành, PGS.TS. Đoàn Đức Phương
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu quan nim ngh thut v con người con người trong th
loi tiu thuyết. Phân ch hình tượng con người trong tiu thuyết thi k đi mi:
con người dưới góc nhìn bản chất hội (người nh, người nông dân, ngưi tri thc
); con người dưới góc nhìn loại hình văn học (con người lch s - văn hóa, con người
"huyn thoại", con người "d biệt"). Tìm hiểu ngh thut biu hin con người trong
tiu thuyết thi k đổi mi qua ngh thuật xây dựng nhân vật ngôn ng ngh
thut.
Keywords. luận văn hc; Nghiên cứu văn học; Tiu thuyết; Văn học Vit Nam;
Con người
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Quan nim ngh thut v con người chu s chi phi bởi cá tính sáng to ca n
văn. Khi duy nghệ thut của nhà văn vận động biến đổi phù hợp vi từng giai đoạn, tng
thi k, từng trào lưu n học thì quan niệm ngh thut v thế giới con người của nhà văn
cũng thay đổi. vy, quan nim v con người một trong nhng vn đề then cht của đổi
mới văn học. Thông qua việc nghiên cu quan nim con người, chúng tôi xác định được mc
độ chiếm lĩnh, thể hin, cắt nghĩa về con người tầm vi lẫn mô, chiều sâu không
gian ln thi gian ca bt k hiện tượng văn học nào. Nhờ đó, chúng ta th đánh giá được
s đóng góp của mt hiện ợng n học qua phương thc phản ánh nội dung hình thức
biểu đạt ngh thut cho tiến trình phát triển văn học.
1.2. T sau 1986, với công cuộc đổi mới hội, các nhà văn Việt Nam sự thay đổi
v duy nghệ thut trong vic tiếp cn vi hin thực đời sống con người. Theo đó, họ
hội nhìn lại, làm mới quan nim ngh thut v con người theo một trường thm m mới phù
hp vi nhu cu tiếp nhận văn học. Con người trong văn học thi k Đổi mới được các nhà
văn quan niệm không còn đơn giản, xuôi chiều, thay vào đó, nhà văn nhìn con người nhiu
thang bậc gtrị, nhng tọa đ ng x khác nhau, nhiu chiều kích, chân thực toàn
diện hơn. Nhờ s thay đổi quan nim v con người, nhà văn đã cắt nghĩa các vấn đ cuc
sống liên quan đến con người theo hướng đa chiều. Chính vì vậy, cấu trúc thế gii ngh thut
mi th loại n hc, t đề tài, chủ đ phản ánh, kiểu thc kết cấu cho đến thế giới nhân
vật, đã những thay đổi sáng to, th nghim mi mẻ, giúp nhà n đi u khám phá thế
giới bên trong đầy bí ẩn và phức tp của con người.
Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới 9 10 950