Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến khí trong nhà máy Dinh Cố.

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2574 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ
KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ

------------------------------------

BÀI TIỂU LUẬN
Đề tài: Công nghệ chế biến khí trong nhà máy Dinh Cố

GVHD : Lê Thị Kim Huyền
SVTH : Nhóm 3

Tuy Hoà, Tháng 3 Năm 2011

Danh sách thành viên nhóm 3
Lớp CĐHN32B

STT

Họ và tên

Mã số sinh viên

1

Dương Văn Dũng

0915512081

2

Nguyễn Thị My

0915512101

3

Lê Thị Thương

0915512126

4
5
6
7
8
9
10
11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiểu luân học phần: Công nghệ chế biến khí – GVHD: Lê Thị Kim Huyền –TH: Nhóm 3
Trang 2 / 29

PHỤC LỤC
PHỤC LỤC .................................................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................4
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ ...5
1.1. Vị trí: ................................................................................................................5
1.2. Mục đích chính của nhà máy: ........................................................................5
1.3. Các nguồn cung cấp khí cho nhà máy: ..........................................................6
PHẦN 2. SƠ LƯỢC VỀ NHÀ MÁY KHÍ DINH CỐ (GPP) .................................6
2.1. Nguyên lý vận hành......................................................................................... 6
2.2. Các giai đoạn thiết kế nhà máy ......................................................................6
2.3. Điều kiện nguyên liệu vào............................................................................... 7
2.3. SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY .......................................................................8
2.3.1. KHÍ THƯƠNG PHẨM ............................................................................8
2.3.2. KHÍ HÓA LỎNG (LPG) .........................................................................9
2.3.3. Các sản phẩm của condensat ................................................................10
PHẦN 3 .....................................................................................................................12
3.1 Các thiết bị chính của nhà máy .....................................................................12
3.1.1. Thiết bị SLUG CATCHER ..................................................................12
3.1.2. Thiết bị bốc hơi V-03 ....................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ
KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ
------------------------------------
BÀI TIỂU LUẬN
Đề tài: Công nghệ chế biến khí trong nhà máy Dinh Cố
GVHD : Lê Thị Kim Huyền
SVTH : Nhóm 3
Tuy Hoà, Tháng 3 Năm 2011
Công nghệ chế biến khí trong nhà máy Dinh Cố. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế biến khí trong nhà máy Dinh Cố. - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Công nghệ chế biến khí trong nhà máy Dinh Cố. 9 10 369