Ktl-icon-tai-lieu

Corporate brand – Thương hiệu tập đoàn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Corporate brand – Thương hiệu tập đoàn
Khi một sự kết hợp thương hiệu mạnh có thể làm gia
tăng giá trị tập đoàn và thiết lập kế hoạch lâu dài, tạo
dựng một vị thế độc đáo trên thị trường và đánh bóng
tên tuổi công ty và đặc biệt là làm tăng tiềm năng lãnh
đạo trong tập đoàn. Bởi thế sự kết hợp thương hiệu
có thể làm gia tăng ảnh hưởng lên tài sản hữu hình
và tài sản vô hình dẫn tới việc thương hiệu sẽ vượt
trội thông qua tập đoàn.

Người sáng lập Sony-Akio Morita từng nói:” Tôi luôn
tin rằng tên của một công ty là cả một cuộc đời của
công ty đó. Nó bao gồm cả trách nhiệm và cả sự bảo
đảm chất luợng sản phẩm.” Một sự hợp tác thương
hiệu tốt, mạnh sẽ đưa đến kết quả ngoài mong đợi.

Sự kết hợp thương hiệu thường được hiểu nhầm là
quá trình thay đổi logo, thiết kế, màu sắc. Thông
thường, đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá
thương hiệu và có khả năng thay đổi khi kế hoạch

được quyết định. Sự kết hợp này đi kèm với việc kết
hợp những câu slogan để tạo ra một kết quả như
mong đợi. Quá trình kết hợp thương hiệu là một quá
trình nghiêm túc bao gồm nhiều kỹ năng và họat động
chứ không chỉ đơn giản là những chương trình tiếp
thị bóng bẩy bề ngoài cùng với những từ ngữ sáo
rỗng.

Khi một sự kết hợp thương hiệu mạnh có thể làm gia
tăng giá trị tập đoàn và thiết lập kế hoạch lâu dài, tạo
dựng một vị thế độc đáo trên thị trường và đánh bóng
tên tuổi công ty và đặc biệt là làm tăng tiềm năng
lãnh đạo trong tập đoàn. Bởi thế sự kết hợp thương
hiệu có thể làm gia tăng ảnh hưởng lên tài sản hữu
hình và tài sản vô hình dẫn tới việc thương hiệu sẽ
vượt trội thông qua tập đoàn.

Một tập đoàn mạnh là tập đoàn luôn tạo được hình
ảnh trong tâm trí người dùng. Những tập đoàn tài
chính quốc tế như HSBC và Citibank cho biết trong
những năm gần đây có những tập đoàn phát triển

mạnh trong một thời gian rất ngắn. Hiện nay trên thế
giới có những tập đoàn đáng được học tập như
Microsoft, Intel, hàng không Singapore, CNN,
Samsung, Mercedes v.v.... để làm được điều này tốn
rất nhiều thời gian và nguồn lực.

Một tập đoàn có thể khai thác nhiều quyền lợi từ một
chiến lược thương hiệu. Đầu tiên, một sự kết hợp
thương hiệu mạnh là bề mặt của chiến lược kinh
doanh, thể hiện được mục đích mà tập đoàn nhắm tới
và điều mà tập đoàn muốn mọi người biết về mình
trên thương trường. Nói một cách ví von đó là cái dù
cho hoạt động của cả tập đoàn, bao gồm tầm nhìn,
giá trị, tính cách, vị trí và hình ảnh của tập đoàn. Ví dụ
như HSBC một tập đoàn đã áp dụng một chiến lược
tập đoàn hết sức bài bả...
Corporate brand – Thương hiệu tập đoàn
Khi một sự kết hợp thương hiệu mạnh có thể làm gia
tăng giá trị tập đoàn và thiết lập kế hoạch lâu dài, tạo
dựng một vị thế độc đáo trên thị trường và đánh bóng
tên tuổi công ty và đặc biệt là làm tăng tiềm năng lãnh
đạo trong tập đoàn. Bởi thế sự kết hợp thương hiệu
thể làm gia tăng ảnh hưởng lên tài sản hữu hình
và tài sản vô hình dẫn tới việc thương hiệu sẽ vượt
trội thông qua tập đoàn.
Người sáng lập Sony-Akio Morita từng nói:” Tôi luôn
tin rằng tên của một công ty là cả một cuộc đời của
công ty đó. Nó bao gồm cả trách nhiệm và cả sự bảo
đảm chất luợng sản phẩm.” Một sự hợp tác thương
hiu tốt, mạnh sẽ đưa đến kết quả ngoài mong đợi.
Sự kết hợp thương hiệu thường được hiểu nhầm là
quá trình thay đổi logo, thiết kế, màu sắc. Thông
thường, đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá
thương hiệu và có kh năng thay đổi khi kế hoạch
Corporate brand – Thương hiệu tập đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Corporate brand – Thương hiệu tập đoàn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Corporate brand – Thương hiệu tập đoàn 9 10 150