Ktl-icon-tai-lieu

Củng cố mối quan hệ với khách hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Củng cố mối quan hệ với khách hàng như thế
nào?
Khách hàng luôn là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, có được khách hàng đã khó,
nhưng giữ chân khách hàng còn khó khăn hơn. Vậy mà, hầu hết các chủ doanh nghiệp đều
mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng khi cho rằng họ chỉ phải bỏ ra chi phí, nỗ lực trong
việc chăm sóc khách hàng khoảng thời gian đầu cho đến khi họ đã trở thành khách hàng quen
thuộc của công ty, mà quên đi tầm quan trọng của việc duy trì và cải thiện các mối quan hệ
với những khách hàng đó. Những sai sót như thế này trong quan niệm về chăm sóc khách
hàng sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy thất vọng.

Có rất nhiều lý do khiến khách hàng ra đi, phần vì giá cả cao, phần vì thích thay đổi nhưng đa
số khách hàng cho biết họ thôi không sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ của công ty nào đó
bởi họ không nhận được sự quan tâm đúng mức, nhu cầu hay những phàn nàn của họ không
được giải quyết nhanh chóng. Nên nhớ rằng nếu doanh nghiệp của bạn tỏ ra lơ là trong

chăm sóc khách hàng thì đối thủ của bạn lại đang có những chiến dịch rất hấp dẫn để lấy đi
khách hàng của bạn, và như vậy nguy cơ đánh mất khách hàng là rất lớn.
Thực tế cho thấy thông thường người tiêu dùng tiếp tục mua hàng hay sử dụng dịch vụ của
doanh nghiệp là do họ đã có được mối quan hệ tốt với doanh nghiệp đó, họ được bạn bè hay
tổ chức khác giới thiệu. Vậy không có lý do gì để các doanh nghiệp bỏ ra một tỷ lệ rất lớn
trong chi phí Marketing để thu hút các khách hàng mới trong khi công việc chăm sóc khách
hàng cũ, củng cố mối quan hệ với các khách hàng lâu năm còn quan trọng hơn. Chi phí bỏ ra
để có được khách hàng mới là lớn hơn nhiều so với chi phí cho việc chăm sóc khách hàng cũ,
trong khi khách hàng lâu năm lại thường tiêu dùng nhiều hơn khoảng 30% so với các khách
hàng mới, tức là đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, khoản chi phí bỏ ra cho hoạt động Marketing, tìm kiếm khách hàng mới chỉ có
hiệu quả hơn nếu doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng, phát triển các mối quan
hệ với khách hàng. Điều này có nghĩa doanh nghiệp phải thể hiện được sự quan tâm tới
khách hàng, coi họ như những đối tác chiến lược và hiểu được giá trị của họ. Việc làm hài
lòng khách hàng, đem lại cho họ những sản phẩm và dịch vụ như ý muốn,chẳng hạn như các
chương trình khuyến mại, tặng quà cho khách hàng,… là rất quan trọng. Nếu nhân viên tỏ ra
thờ ơ hay thiếu nhiệt tình trong công tác phục vụ, chắc chắn khách hàng sẽ ra đi. Một doanh
nghiệp đang phát triển sẽ thường xuyên có...
C ng c m i quan h v i khách ng nh th ư ế
nào?
Khách hàng luôn là y u t quan tr ng đ i v i các doanh nghi p, có đ c khách hàng đã khó,ế ượ
nh ng gi chân khách hàng còn khó khăn h n. V y mà, h u h t các ch doanh nghi p đ uư ơ ế
m c ph i m t sai l m r t nghiêm tr ng khi cho r ng h ch ph i b ra chi phí, n l c trong
vi c chămc khách hàng kho ng th i gian đ u cho đ n khi h đã tr thành khách hàng quen ế
thu c c a công ty, mà quên đi t m quan tr ng c a vi c duy trì và c i thi n các m i quan h
v i nh ng khách hàng đó. Nh ng sai sót nh th y trong quan ni m v chăm sóc khách ư ế
ng s khi n cho khách hàng c m th y th t v ng. ế
r t nhi udo khi n khách hàng ra đi, ph n vì giá c cao, ph n vì thích thay đ i nh ng đa ế ư
s khách hàng cho bi t h thôi không s d ng m t s n ph m hay d ch v c a công ty nào đó ế
b i h không nh n đ c s quan tâm đúng m c, nhu c u hay nh ng phàn nàn c a h không ượ
đ c gi i quy t nhanh chóng. Nên nh r ng n u doanh nghi p c a b n t ra l trongượ ế ế ơ
Củng cố mối quan hệ với khách hàng - Trang 2
Củng cố mối quan hệ với khách hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Củng cố mối quan hệ với khách hàng 9 10 68