Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm của lao động thương mại

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lao động trong các doanh nghiệp thương mại là bộ phận lao động xã hội cần thiết được phân công thực hiện quá trình lưu thông hàn hóa . Boa gồm lao động thực hiện quá trìh mua bán , vận chuyển , đóng gói,chọn lọc, bỏa quản và quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Mục đích lao động của họ là nhằm đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dung.
Lao động thương mại nó chung và lao động trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng tồn tại như một tất yếu khách quan cùng với sự tồn tại của sản xuất , lưu thông hàn hóa và thương mại , đó là do sự phân công lao động xã hội quyết định. Nguồn lao động của các doanh nghiệp thương mại cuãng được tiếp nhận từ thị trường lao động như các doanh nghiệp khác. Song doanh nghiệp thương mại cho chức năng lưu thông hàng hóa nên lao động trong các doanh nghiệp thương mại có những đặc thù riêng của nó:
Cũng như trong các doanh nghiệp khác của nền kinh tế quốc dan , quá trình lao động trong các doanh nghiệp thương mại là quá trình kết hợp giữa sức lao động với công cụ lao dộng để tác đọng vào đối twowngfjlao đọng. Song đối tượng lao đông của lao động thượng mại là các sản phẩm đã hoàn chỉnh , mục đích lao động của nhân viên thương mại ko phải là tác động vào sản vật tự nhiên để biến nó thành sản phẩm phù hợp với nhu cậu của tiêu dung mà là tác động vào vật phẩm tiêu dung để đưa nó đến người tiêu dung nhàm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của họ , để cho sản phẩm thực sự trở thành sản phẩm , nghĩa là được đem đi tiêu dung , thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của nó.Bởi vậy lao động thương mại vừa mang tính chất lao động sản xuát vừa mang tính chất lao động phi sản xuất.
Đặc điểm của lao động thương mại - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đặc điểm của lao động thương mại 9 10 22