Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả làm việc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mọi DN đều muốn biết nhân viên của mình đang làm việc và phát triển như thế nào để có cơ sở họach định NNL nhằm đáp ứng được nhu cầu của DN trong tương lai.
Nhân viên cũng cần có những thông tin phản hồi về công việc mà họ đang làm, nếu tốt cần được ghi nhận để tạo động lực làm việc tốt hơn, và những việc làm chưa tốt cũng cần được biết để kịp thời điều chỉnh.
Đánh giá hiệu quả làm việc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đánh giá hiệu quả làm việc 9 10 732