Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ và tên chồng (Nghiên cứu trường hợp tại Từ Sơn- Bắc Ninh, Mê Linh- Vĩnh Phúc)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mang tên vợ và tên chồng
(Nghiên cứu trường hợp tại Từ Sơn- Bắc Ninh,
Mê Linh- Vĩnh Phúc)
Đặng Quang Trung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Thị Quý
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá tác động của việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); nghiên cứu những chính sách, quy định về việc
cấp GCNQSDĐ, hiệu quả của việc cấp GCNQSDĐ. Tiến hành điều tra thực tế nhằm
đánh giá thực trạng và tác động của những chính sách, quy định về việc GCNQSDĐ.
Đề xuất một số điều chỉnh về chính sách nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giới trong
hưởng dụng tài nguyên đất đai và góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ theo
yêu cầu của Chính phủ.
Keywords. Xã hội học gia đình; Vĩnh Phúc; Quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận

Content.

MỞ ĐẦU
Phụ nữ là lực lượng sản xuất nông nghiệp chính của thế giới , song vì những tập
quán và nguyên nhân văn hóa xã hội khác nhau nên phụ nữ lại là nhóm đối tượng dễ bị
ảnh hưởng bởi tình trạng đói nghèo hơn nam giới. Những năm gần đây, Việt Nam luôn
được nhiều quốc gia trên thế giới coi là tấm gương nỗ lực về binh đẳng giới và xóa đói
̀
giảm nghèo. Tuy nhiên, do tác động của kinh tế thị trường, mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo
trong những năm tới vẫn là thách thức không nhỏ mà một trong nguyên nhân cơ bản làm
hạn chế mục tiêu này là những bất cập trong quá trình tiếp cậnsử dụng tài nguyên đất đai
,
đối với phụ nữ, điề u này đúng với nhâ ̣n đinh chung của các chuyên gia quốc tế :“Không
̣
thể nào ngay lập tức chấm dứt tinh trạng nghèo đói, nhưng chúng ta có thể thực hiện các
̀
giải pháp lâu dài, mà một trong số đó chính là thực hiện quyền của người phụ nữ. Một
trong những biện pháp để đảm bảo an ninh lương thực mà các chính phủ có thể áp dụng
chính là tăng cường việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng đất đai thực sự cho phụ nữ cả
trên góc độ pháp lý và trong thực tế . Đây chính là một quyền hết sức căn bản và chính
đáng của phụ nữ.”
Từ Sơn và Mê Linh là hai điểm nóng về vấn đề đất đai. Tại đây nhu cầu về đất đai
rất lớn để phát triển kinh tế đặc biệt là các làng nghề. Quá trình phát triển kinh tế đã làm
1

thay đổi các nhu cầu của con người, trong đó có nhu cầu sử dụng đất đai. Người dân xem
đất đai như là tài sản quý giá để làm nơi cư trú và dùng đất đai để thực hiện các giao dịch
như: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp… Giấy chứng nhận quy...
1


(- 
- 

; Khoa Xi hc
 ; 60 31 30
N GS.TS. 

Abstract. u c n v  ng ca vic cp giy chng
nhn quyn s du nhnh v vic
cu qu ca vic cu tra thc t nhm
c trng ca nhng nh v vi
 xut mt s u chnh v m bo quyng gii trong
ng dy nhanh ti c
u c.
Keywords. i h; ; Quyn s dt; Giy chng nhn
Content.
MỞ ĐẦU
 , 





. , 



 

, 
, 





 





c

 

 

Đánh giá hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ và tên chồng (Nghiên cứu trường hợp tại Từ Sơn- Bắc Ninh, Mê Linh- Vĩnh Phúc) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ và tên chồng (Nghiên cứu trường hợp tại Từ Sơn- Bắc Ninh, Mê Linh- Vĩnh Phúc) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đánh giá hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ và tên chồng (Nghiên cứu trường hợp tại Từ Sơn- Bắc Ninh, Mê Linh- Vĩnh Phúc) 9 10 396