Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách

Được đăng lên bởi Lê Tiến Dũng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

TÊN ĐƠN VỊ

THÔNG
BÁO
DUYỆT

Ngày chuyển

QUYẾT
TOÁN 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
74
32
33
34
35
36
37

Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội.
Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia VN
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Báo Văn hóa.
Cục Bản quyền tác giả.
Cục Công tác phía Nam.
Cục Di sản văn hóa.
Cục Điện ảnh.
Cục Hợp tác quốc tế.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Cục Văn hóa cơ sở.
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.
Học viện Âm nhạc Huế.
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Khu Liên hợp thể thao quốc gia.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc.
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.
Nhà hát Cải lương Việt Nam.
Nhà hát Chèo Việt Nam.
Nhà hát Kịch Việt Nam.
Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam.
Nhà hát Tuổi trẻ.
Nhà hát Tuồng Việt Nam.
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Điện ảnh Việt Nam
Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.
Thanh tra Bộ.
Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Tổng cục Du lịch.
Tổng cục Thể dục thể thao.
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

16-5-2015
13-3-2015
25-3-2015
20-3-2015
13-3-2015
25-3-2015
FMS
12/3/2015
25-3-2015
30-3-2015
16-3-2015
17-3-2015
13-3-2015
19-3-2015
FMS
13-3-2015
13-3-2015
ĐN
16-3-2015
20-3-2015
13-3-2015
25-3-2015
16-3-2015
17-3-2015
3/6/2015
13-3-2015
13-3-2015
13-3-2015
17-3-2015
FMS
16-3-2015
13-3-2015
18-3-2015
29-5-2015

x
x

9/7/2015
1/4/2015

38
39
40
41
75
42
43
44
45
72
69
73
46
47
48
49
50
51
62
70
71
52
53
54

Trung tâm Công nghệ thông tin.
Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.
Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.
Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.
Trung tâm NCNT và LTĐA VN
Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý VHTT&DL
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu.
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắ...
STT TÊN ĐƠN VỊ
1 Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội.
2 Bảo tàng Hồ Chí Minh. x 16-5-2015
3 Bảo tàng Lịch sử Quốc gia VN x 13-3-2015
4 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. x 25-3-2015
5 x 20-3-2015
6 Báo Văn hóa. x 13-3-2015
7 Cục Bản quyền tác giả. x 25-3-2015
8 Cục Công tác phía Nam. x FMS
9 Cục Di sản văn hóa. x 12/3/2015
10 Cục Điện ảnh. x 25-3-2015
11 Cục Hợp tác quốc tế. x 30-3-2015
12 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. x 16-3-2015
13 Cục Nghệ thuật biểu diễn. x 17-3-2015
14 x 13-3-2015
15 Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. x 19-3-2015
16 Học viện Âm nhạc Huế. x FMS
17 Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. x 13-3-2015
18 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. x 13-3-2015
19 Khu Liên hợp thể thao quốc gia. x ĐN
20 Liên đoàn Xiếc Việt Nam. x 16-3-2015
21 Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc. x 20-3-2015
22 Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam. x 13-3-2015
23 Nhà hát Cải lương Việt Nam. x 25-3-2015
24 Nhà hát Chèo Việt Nam. x 16-3-2015
25 Nhà hát Kịch Việt Nam. x 17-3-2015
26 Nhà hát Múa rối Việt Nam. x 3/6/2015
27 Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. x 13-3-2015
28 Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam. x 13-3-2015
29 Nhà hát Tuổi trẻ. x 13-3-2015
30 Nhà hát Tuồng Việt Nam. x 17-3-2015
31 Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. x FMS
74 Tạp chí Điện ảnh Việt Nam x 16-3-2015
32 x 13-3-2015
33 Thanh tra Bộ. x 18-3-2015
34 Thư viện Quốc gia Việt Nam. x 29-5-2015
35 Tổng cục Du lịch.
36 Tổng cục Thể dục thể thao. x 9/7/2015
37 Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. x 1/4/2015
THÔNG
BÁO
DUYỆT
QUYẾT
TOÁN 2013
Ngày chuyển
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Cục Văn hóa cơ sở.
Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.
Danh sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách - Người đăng: Lê Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Danh sách 9 10 403