Ktl-icon-tai-lieu

Đất cát và cát cuội ẩm

Được đăng lên bởi Hồ Giang Thanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Đất cát và cát cuội ẩm
Hchôn móng
Hchôn móng
Hchôn móng

1.5
1.6
3

i
i
i

2
1.93
1

→ i =1/

0.517

1.5
1.6
3

i
i
i

4
3.83
1.493

→ i =1/

0.261

2. Đất cát pha
Hchôn móng
Hchôn móng
Hchôn móng

...
1. Đất cát và cát cuội ẩm
1.5 i 2
1.6 i 1.93 → i =1/ 0.517
3 i 1
2. Đất cát pha
1.5 i 4
1.6 i 3.83 → i =1/ 0.261
3 i 1.493
H
chôn móng
H
chôn móng
H
chôn móng
H
chôn móng
H
chôn móng
H
chôn móng
Đất cát và cát cuội ẩm - Người đăng: Hồ Giang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đất cát và cát cuội ẩm 9 10 765