Ktl-icon-tai-lieu

Đấu thầu

Được đăng lên bởi nguyenvtuan1
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 6464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
Từ ngữ viết tắt

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu............................................................
Chơng I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu ...............................................................
..................................................................................................................................
A. Tổng quát............................................................................................................
..................................................................................................................................
B. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu........................................................................................
..................................................................................................................................
C. Nộp hồ sơ dự thầu...............................................................................................
..................................................................................................................................
D. Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.....................................................................
..............................................................................................................................14
E. Trúng thầu ..........................................................................................................
..................................................................................................................................
Chơng II. Bảng dữ liệu đấu thầu...........................................................................
..................................................................................................................................
Chơng III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá..........................
..................................................................................................................................
Chơng IV. Biểu mẫu dự thầu ................................................................................
..................................................................................................................................
Mẫu số 1. Đơn dự thầu......................................................................................................
...........................................................................................
Môc lôc
Từ ngữ viết tắt
Đấu thầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đấu thầu - Người đăng: nguyenvtuan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Đấu thầu 9 10 913