Ktl-icon-tai-lieu

Đề án bảo vệ môi trường công ty gổ Gomo

Được đăng lên bởi Tung Ho
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3139 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gomo Việt Nam”

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................5
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................6
DANH MỤC HÌNH.....................................................................................................7
MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 8
1. VIỆC THÀNH LẬP VÀ TRÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CỦA CƠ SỞ...................8
2. CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT........................9
2.1. Căn cứ về pháp lý..............................................................................................9
2.2. Căn cứ về thông tin.........................................................................................10
2.3. Nguồn cung cấp tài liệu, dữ liệu tham khảo...................................................11
2.4. Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.................................................11
CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CÔNG TY.......................13
1.1. TÊN CÔNG TY................................................................................................13
1.2. CHỦ CÔNG TY...............................................................................................13
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DOANH NGHIỆP........................................................13
1.3.1. Phân xưởng 1...............................................................................................13
1.3.2. Phân xưởng 2...............................................................................................14
1.4. CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG CỦA CƠ SỞ................................................16
1.4.1. Các hạng mục xây dựng cơ sở Xưởng 1......................................................16
1.4.2. Các hạng mục xây dựng cơ sở Xưởng 2......................................................16
1.5. QUY MÔ, CÔNG SUẤT, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY.....17
1.6. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY..................................................17
1.6.1. Quy trình hoạt động của Xưởng 2...............................................................18
1.6.2. Quy trình ho...
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gomo Việt Nam”
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................5
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................6
DANH MỤC HÌNH.....................................................................................................7
MỞ ĐẦU......................................................................................................................8
1. VIỆC THÀNH LẬP VÀ TRÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CỦA CƠ SỞ...................8
2. CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT........................9
2.1. Căn cứ về pháp lý..............................................................................................9
2.2. Căn cứ về thông tin.........................................................................................10
2.3. Nguồn cung cấp tài liệu, dữ liệu tham khảo...................................................11
2.4. Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.................................................11
CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CÔNG TY.......................13
1.1. TÊN CÔNG TY................................................................................................13
1.2. CHỦ CÔNG TY...............................................................................................13
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DOANH NGHIỆP........................................................13
1.3.1. Phân xưởng 1...............................................................................................13
1.3.2. Phân xưởng 2...............................................................................................14
1.4. CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG CỦA CƠ SỞ................................................16
1.4.1. Các hạng mục xây dựng cơ sở Xưởng 1......................................................16
1.4.2. Các hạng mục xây dựng cơ sở Xưởng 2......................................................16
1.5. QUY MÔ, CÔNG SUẤT, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY.....17
1.6. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY..................................................17
1.6.1. Quy trình hoạt động của Xưởng 2...............................................................18
1.6.2. Quy trình hoạt động của xưởng 1................................................................19
1.7. MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU SỬ
DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY..................................20
1.7.1. Máy móc thiết bị...........................................................................................20
1.7.2. Nguyên liệu, nhiêu liệu, vật liệu...................................................................22
1.7.3. Nhu cầu về điện, nước..................................................................................22
Dự án: “Nhà máy sản xuất đồ gổ gia dụng – Công suất 150.000 sản phẩm/năm” 1
Đề án bảo vệ môi trường công ty gổ Gomo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án bảo vệ môi trường công ty gổ Gomo - Người đăng: Tung Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Đề án bảo vệ môi trường công ty gổ Gomo 9 10 863