Ktl-icon-tai-lieu

đề án xây dựng nông thôn mới huyện ea súp tỉnh dak lak

Được đăng lên bởi ybonglao
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
 - Đề án xây dựng nông thôn mới xã CưKBang– huyện Ea súp – tỉnh ĐắkLắk, giai đoạn 2011 – 2020.

BAN QUẢN LÝ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ CƯKBANG
HUYỆN EASÚP – TỈNH ĐĂK LĂK

ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ CƯKBANG
HUYỆN EASÚP - TỈNH ĐẮKLẮK,
GIAI ĐOẠN 2011-2020

CưKbang , Tháng 12 Năm 2013
0

 - Đề án xây dựng nông thôn mới xã CưKBang– huyện Ea súp – tỉnh ĐắkLắk, giai đoạn 2011 – 2020.

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
XÃ CƯKBANG GIAI ĐOẠN 2011-2020.
MỞ ĐẦU
Căn cứ pháp lý xây dựng đề án
Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương
khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;
Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/04/2011 của
Liên Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số
nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia NTM giai đoạn 20102020.
Quyết định số
/ UBND ngày tháng 8 năm 2013 của UBND huyện
EaSúp v/v phê duyệt đồ án quy hoạch XD NTM xã CưKbang.
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỰ NHIÊN- KINH TẾ- XÃ HỘI

1. Đặc điểm tự nhiên
a. Vị trí địa lý: Xã Cư Kbang nằm ở phía Đông Bắc huyện Ea Súp, có 15
thôn. Diện tích tự nhiên của xã 8.700 ha, chiếm 4,93% diện tích tự nhiên của
huyện. Ranh giới hành chính được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp xã Ea Rôk, huyện Ea Súp.
- Phía Nam giáp với xã Ea Lê, huyện Ea Súp.
- Phía Đông giáp với huyện Ea H’leo.
- Phía Tây giáp xã Ea Rốk và xã Ea Lê huyện Ea Súp.
b. Địa hình: Xã Cư Kbang có địa hình bằng phẳng, thuộc bình nguyên Ea
Súp, nghiêng dần về hướng Đông Nam – Tây Bắc. Độ cao trung bình 185m so
với mặt nước biển, độ dốc trung bình từ 00 – 80 chiếm khoảng 83,22% tổng diện
tích tự nhiên của xã. Đây là địa hình lý tưởng cho việc phát triển cây lúa nước và
các loại cây trồng hàng năm.
c. Khí hậu, thủy văn
Khí hậu: Xã Cư Kbang mang tính chất khí hậu n gió mùa cận xích đạo,
được chia làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, tập
trung 81,6% lượng mưa hàng năm; mùa khô từ tháng 11 đến đầu tháng 4 năm
sau, mùa này lượng mưa không đáng kể.
Nhiệt độ bình quân trong năm là 21,6 0C, nhiệt độ cao nhất 39,50C và thấp
nhất 150C. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4, tháng có nhiệt độ bình quân

1

 - Đề án xây dựng nông thôn mới x...
 !"#!"$%&'()**()()+
0
BAN QUẢN LÝ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ CƯKBANG
HUYỆN EASÚP – TỈNH ĐĂK LĂK
ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ CƯKBANG
HUYỆN EASÚP - TỈNH ĐẮKLẮK,
GIAI ĐOẠN 2011-2020
,$-*(./()*0
đề án xây dựng nông thôn mới huyện ea súp tỉnh dak lak - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề án xây dựng nông thôn mới huyện ea súp tỉnh dak lak - Người đăng: ybonglao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
đề án xây dựng nông thôn mới huyện ea súp tỉnh dak lak 9 10 724