Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN DỰ ÁN BÁN HÀNG QUA MẠNG ÁP DỤNG TẠI TP. LONG XUYÊN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN
DỰ ÁN BÁN HÀNG QUA MẠNG ÁP DỤNG TẠI TP. LONG XUYÊN

1. Lý do chọn đề tài:
Hòa nhập cùng sự phát triển của nền thương mại điện tử (TMĐT) toàn cầu,
đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao trong việc tạo thuận lợi cho việc giao
thương và buôn bán giữa các quốc gia trên thế giới, giữa các doanh nghiệp với
nhau (B2B), giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C), và nhất là tạo ra một hình
thức mua và thanh toán nhanh, gọn, tiết kiệm, an toàn.
Hiện nay, nước ta đã kí hiệp định khung ASEAN về điện tử, đã cam kết triển
khai Thương mại điện tử và Chính phủ điện tử đồng bộ với các nước trong khu
vực. Chúng ta cũng đã có được một hệ thống cơ sở hạ tầng, nhân lực nhất định.
Điều đó tạo bước đệm cho giao dịch điện tử được triển khai nhanh chóng trong
cuộc sống. Hy vọng rằng, với tố chất của đội ngũ những trí thức trẻ Việt Nam,
trong tương lai chúng ta sẽ đưa giao dịch điện tử vào tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
2. Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu chính của dự án là triển khai và áp dụng mô hình TMĐT này tại
Tp. Long Xuyên.
Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án này.
Tiếp cận và ứng dụng nhanh một mô hình kinh doanh mới, mà tại đó người
bán và người mua không không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức cho
việc mua bán.
Một phần nào có thể giới thiệu và xúc tiến bán các mặt hàng là thế mạnh và
truyền thống của An Giang trên cả nước và thậm chí vươn xa ra thế giới.

...
ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN
DỰ ÁN BÁN HÀNG QUA MẠNG ÁP DỤNG TẠI TP. LONG XUYÊN
1. Lý do chọn đề tài:
Hòa nhập cùng sự phát triển của nền thương mại điện tử (TMĐT) toàn cầu,
đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao trong việc tạo thuận lợi cho việc giao
thương và buôn bán giữa các quốc gia trên thế giới, giữa các doanh nghiệp với
nhau (B2B), giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C), nhất tạo ra một hình
thức mua và thanh toán nhanh, gọn, tiết kiệm, an toàn.
Hiện nay, nước ta đã kí hiệp định khung ASEAN về điện tử, đã cam kết triển
khai Thương mại điện tử Chính phủ điện tử đồng bộ với các nước trong khu
vực. Chúng ta cũng đã có được một hệ thống sở hạ tầng, nhân lực nhất định.
Điều đó tạo bước đệm cho giao dịch điện tử được triển khai nhanh chóng trong
cuộc sống. Hy vọng rằng, với tố chất của đội ngũ những trí thức trẻ Việt Nam,
trong tương lai chúng ta s đưa giao dịch điện tử vào tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
2. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu chính của dự án triển khai áp dụng hình TMĐT này tại
Tp. Long Xuyên.
Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án này.
Tiếp cận ứng dụng nhanh một hình kinh doanh mới, tại đó người
bán người mua không không cần phải tốn quá nhiều thời gian công sức cho
việc mua bán.
Một phần nào thể giới thiệu xúc tiến bán các mặt hàng là thế mạnh và
truyền thống của An Giang trên cả nước và thậm chí vươn xa ra thế giới.
ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN DỰ ÁN BÁN HÀNG QUA MẠNG ÁP DỤNG TẠI TP. LONG XUYÊN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN DỰ ÁN BÁN HÀNG QUA MẠNG ÁP DỤNG TẠI TP. LONG XUYÊN 9 10 59