Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn sinh học

Được đăng lên bởi builykhaihoan1411-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 64 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Đề bài:
Câu 1 (4điểm): Rễ cây gồm mấy miền ?Chức năng của mỗi miền ? So
sánh sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm?
Câu 2 (3 điểm): Có mấy loại thân biến dạng? Nêu chức năng của từng loại
thân đó? Cho ví dụ minh họa.
Câu 3 (2 điểm): Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang
hợp?
Câu 4 (1 điểm): Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh
trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Câu
Câu 1

Câu 2

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Nội dung
*Rễ cây gồm 4 miền và chức năng của mỗi miền :
- Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền
- Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng
- Miền sinh trưởng làm cho rể dài ra
- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ
* So sánh:
- Rễ cọc: Có 1 rễ cái to khoẻ và nhiều rễ con mọc xiên từ rễ con
mọc nhiều rễ nhỏ hơn
- Rễ chùm: Gồm nhiều rễ to dài gần bằng nhau mọc toả từ gốc
thân thành chùm
Có 3 loại thân biến dạng :
- Thân củ: chứa chất dinh dưỡng dự trữ.
Ví dụ: Củ su hào, củ khoai tây...
- Thân rễ: Chứa chất dinh dưỡng dự trữ
Ví dụ: Củ gừng, củ dong ta, củ giềng...
- Thân mọng nước: dự trữ nước
Ví dụ: Cây xương rồng, cây thanh long, cây nha đam...

Điểm
2đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
2đ
1đ
1đ
3đ
1đ
1đ
1đ

Câu 3

- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ chất diệp lục ,sử dụng
nước ,khí cacbonnic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo
tinh bột và nhả ra khí oxi .
- Sơ đồ quang hợp
Nước + Khí cac1bonic ánh sáng
Tinh bột + Khí oxi
Chát diệp lục

Câu 4

1đ

1đ

Vì ban đêm cây chỉ thực hiện quá trình hô hấp, cây lấy khí oxi
và nhả khí cacbonic ra môi trường ngoài.Nếu đóng kín cửa,
không khí trong phòng sẽ thiếu khí Oxi và có nhiều khí cácbôníc
nên người ngủ dễ bị ngạt, có thể chết.

Người ra đề
Nguyễn Thị Bích Liên

1đ

...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Đề bài:
Câu 1 (4điểm): Rễ y gồm mấy miền ?Chức năng của mỗi miền ? So
sánh sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm?
Câu 2 (3 điểm): mấy loại thân biến dạng? Nêu chức năng của từng loại
thân đó? Cho ví dụ minh họa.
Câu 3 (2 điểm): Quang hợp là gì? Viết đồ tóm tắt của quá trình quang
hợp?
Câu 4 (1 điểm): Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh
trong phòng ngủ đóng kín cửa ?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu Nội dung Điểm
Câu 1 *Rễ cây gồm 4 miền và chức năng của mỗi miền :
- Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền
- Miềnt hấp thụ nước muối khoáng
- Miền sinh trưởng làm cho rể dài ra
- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ
* So sánh:
- Rễ cọc: Có 1 rễ cái to khoẻ và nhiều rễ con mọc xiên từ rễ con
mọc nhiều rễ nhỏ hơn
- R chùm: Gồm nhiều rễ to dài gần bằng nhau mọc toả từ gốc
thân thành chùm
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
Câu 2 3 loại thân biến dạng :
- Thân củ: chứa chất dinh dưỡng dự trữ.
Ví dụ: Củ su hào, củ khoai tây...
- Thân rễ: Chứa chất dinh dưỡng dự trữ
Ví dụ: Củ gừng, củ dong ta, củ giềng...
- Thân mọng nước: dự trữ nước
Ví dụ: Cây xương rồng, cây thanh long, cây nha đam...
1 đ
1 đ
1 đ
Đề kiểm tra môn sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra môn sinh học - Người đăng: builykhaihoan1411-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn sinh học 9 10 194